Radiodiagnostické oddělení - Počítačový tomograf - CT

Výpočetní tomografie (dále jen CT) je vyšetřovací metoda, která speciálním způsobem využívá rentgenových paprsků a umožňuje podrobné zobrazení jednotlivých částí těla v tenkých vrstvách. Využívá se při diagnostice široké škály chorob i pro vedení některých speciálních léčebných výkonů.

Největší nevýhodou tohoto vyšetření je, že vystavuje pacienta významné expozici ionizujícího záření. Proto smí být prováděno jen v indikovaných případech - tj. existuje-li jasný medicínský důvod vyšetření.

Pro zobrazení cév, ale i struktury parenchymových orgánů a charakteristiku patologických ložisek je nutné během vyšetření podání jodové kontrastní látky do žíly.

CT pracoviště Karvinské hornice nemocnice a.s. je v provozu od roku 1991. Od prosince 2007 je vybaveno multidetektorovým přístrojem Somatom Emotion 16 firmy SIEMENS.
Provádíme vyšetření hlavy (hlavně mozku), krku, hrudníku, břicha, pánve, páteře, končetin, CT angiografie - kontrastní vyšetření mozkových a krčních tepen, aorty a jejich větví, plicního tepenného řečiště, cév dolních končetin. Provádějí se i léčebné výkony, které vyžadují kontrolu CT - obstřiky nervových kořenů a meziobratlových kloubů.

Vyšetřujeme dospělé i dětské pacienty.ikona

 

Vyšetření provádí pod vedením lékaře - radiologa, vyškolený radiologický asistent, který pro danou vyšetřovanou oblast nastaví optimální parametry přístroje. Pacient při vyšetření leží na vyšetřovacím stole uvnitř gantry („tunelu“).

CT pracoviště radiodiagnostického oddělení KHN a.s. je umístěno v přízemí hlavní budovy nemocnice, přímo ve vstupní hale. Pacienti jsou objednáváni telefonicky (596 380 246) na konkrétní termín, na podkladě žádosti ošetřujícího lékaře. Hospitalizovaní pacienti jsou vyšetřováni ve vhodném čase po předchozí telefonické dohodě. Po pracovní době je zajištěna nepřetržitá pohotovost.

Pacient přichází k vyšetření připraven a poučen, s řádně vyplněnou žádankou, kde jsou uvedena jeho osobní data, přesně specifikováno požadované vyšetření a jeho očekávaný přínos, uvedena krátká anamnéza nynějšího onemocnění, údaje o předchozích operacích a intervenčních výkonech v souvislosti s požadovaným vyšetřením.
 

Indikace (kdy se má vyšetření provést):

Vzhledem k poměrně velké zátěži zářením, je CT indikováno většinou až jako doplňující vyšetření, které by mělo pomoci při nejasném nálezu na ultrazvukovém vyšetření nebo klasickém RTG snímku. CT je velmi vhodné pro detailní posouzení kostí i plicní struktury, kde ultrazvuk nelze použít.

V akutních (neodkladných) indikacích používáme CT především pro zobrazování hlavy - mozku při cévních mozkových příhodách a úrazech hlavy, neboť velmi dobře zobrazí nitrolební krvácení. Spolehlivě zobrazí i úrazové změny orgánů hrudníku, břicha, pánve, páteře i zlomeniny kostí.
Další důležitou akutní indikací CT vyšetření je podezření na choroby aorty (aneurysma, disekce), nebo plicního řečiště (embolie).

 

Kontraindikace (kdy se nesmí vyšetření provést) CT vyšetření:

Nativní vyšetření (tj. vyšetření bez použití kontrastní látky) je v indikovaných případech možno provést kdykoli, relativní kontraindikací je těhotenství (lze provést jen v případě ohrožení života těhotné ženy).

Vyšetření s kontrastní látkou nesmí být provedeno u pacientů alergických na jodové kontrastní látky.

V následujících stavech může být vyšetření provedeno pouze v mimořádných případech (vitální indikace - vyšetření je nutno provést pro záchranu života pacienta) a za mimořádných opatření specifických pro daný případ (rozšířená antialergická příprava, asistence anesteziologa, atd.): gravidita, těžké formy polyvalentní alergie, renální insuficience (porucha funkce ledvin), neléčená a nekorigovaná hypertyreóza (zvýšená funkce štítné žlázy), feochromocytom (nádor produkující katecholaminy).

Před vyšetřením je nutno cíleně pátrat a vyloučit či potvrdit přítomnost kontraindikací. Každý pacient má být ošetřujícím lékařem poučen o rizicích nitrožilního podání kontrastní látky. Před vyšetřením podepíše písemný informovaný souhlas. Při relativních kontraindikacích je nutno zvážit poměr rizika a zisku vyšetření.
 

Rizika CT vyšetření:

Vzhledem k tomu, že se jedná o rentgenové vyšetření, je zde riziko z ozáření RTG zářením, podobně jako u jiných RTG vyšetření. Celková dávka záření závisí na typu vyšetření a rozsahu vyšetřované oblasti, obecně ale lze říci, že dávka při CT vyšetření je znatelně vyšší než u běžného RTG snímku.

Nitrožilní aplikace jodové kontrastní látky může mít nežádoucí účinky: návaly horka, pocení, nevolnost, zarudnutí, svědění, vyrážka a ve zcela výjimečných případech se může objevit i těžká alergická reakce charakteru anafylaktického šoku, vyžadující lékařskou péči a zcela výjimečně i hospitalizaci pacienta. Pracoviště je zajištěno pomůckami a léky nutnými k zajištění zvládnutí těchto projevů.
 

Příprava pacienta před CT vyšetřením:

Před CT vyšetřením bez aplikace kontrastní látky - tj. CT páteře, vedlejších dutin nosních, HRCT plic - není nutná žádná speciální příprava.

Před CT vyšetřením břicha a pánve je třeba naplnit trávicí trubici kontrastní látkou, aby byla dobře odlišitelná od ostatních struktur – pacient je poučen o přípravě zdravotní sestrou.U CT je většinou nutno aplikovat do žíly kontrastní látku, proto před těmito výkony pacient musí být lačný, v některých případech je nutná i antialergická příprava.

Nitrožilní podání jodové kontrastní látky může způsobit přechodné zhoršení renálních funkcí a proto je doporučeno i při normální funkci ledvin u diabetiků přerušit léčbu metforminovými perorálními antidiabetiky 48 hodin před vyšetřením, po vyšetření zkotrolovat ledvinné funkce a metformin nasadit až po 48 hodinách.

Jak se k nám dostanete

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Napište nám

Jméno:
Email:
Telefon:
Opište kontrolní text "khn":