Radiodiagnostické oddělení - Magnetická rezonance - MR

MR využívá k zobrazení jednotlivých tkání měření změn magnetických momentů atomových jader, nepoužívá radiační záření.

 

Pracoviště magnetické rezonance Karvinské hornické nemocnice a.s. zahájilo svou činnost v červnu 2006. Je vybaveno špičkový přístrojem SIEMENS Magnetom Avanto se silou magnetického pole 1,5 Tesla. Na tomto přístroji provádíme všechna rutinní i speciální vyšetření mozku včetně spektroskopie, vyšetření páteře, kloubů, měkkých tkání, orgánů krku, hrudníku, prsou,  dutiny břišní, dále MR angiografie tepen a žil různé lokality - metodou nativní nebo s podáním kontrastní látky.

Neprovádíme speciální vyšetření srdce.
 

 

 

ikona

 

 


Vyšetření provádí pod vedením lékaře - radiologa, vyškolený radiologický asistent, který pro danou vyšetřovanou oblast nastaví optimální parametry přístroje. Pacient při vyšetření leží na vyšetřovacím stole uvnitř gantry („tunelu“).

MR pracoviště radiodiagnostického oddělení KHN a.s. je umístěno v přízemí hlavní budovy nemocnice, vchod vlevo ze vstupní haly. Pacienti jsou objednáváni telefonicky (596 380 450) na konkrétní termín, na podkladě žádosti ošetřujícího lékaře. Hospitalizovaní pacienti jsou vyšetřováni ve vhodném čase po předchozí telefonické dohodě. Vyšetření se provádí ve dvousměnném provozu, nepřetržitá pohotovost není zajištěna.

Pacient přichází k vyšetření řádně připraven a poučen, s řádně vyplněnou žádankou, kde jsou uvedena jeho osobní data, přesně specifikováno požadované vyšetření a jeho očekávaný přínos, uvedena krátká anamnéza nynějšího onemocnění, údaje o předchozích operacích a intervenčních výkonech v souvislosti s požadovaným vyšetřením.
 

Indikace (kdy se má vyšetření provést) MR vyšetření:

Zobrazení měkkých tkání, jako je mozková a míšní tkáň, svaly, šlachy, klouby a jiné, je mnohem podrobnější a zřetelnější než při vyšetření jinými metodami. MR kontrastní látky (paramagnetické) způsobují mnohem méně alergických reakcí, než jodové kontrastní látky používané při běžném rentgenovém a CT vyšetření. Obraz lze snadno vyhotovit ve všech 3 základních rovinách. MR je rychlá a neinvazivní metoda. 
 

Kontraindikace (kdy se nemá vyšetření provést) a omezení MR vyšetření:

Protože silné magnetické pole působí na každý kovový magnetický předmět v těle, v žádném případě nemohou být vyšetřeni pacienti s kardiostimulátorem, kochleárním implantátem a neurostimulátorem. S omezením pak pacienti s kovovou náhradou kloubu, kovovou svorkou v těle, střepinou či projektilem, kovovou šponou v oku nebo umělou srdeční chlopní. Ve většině případů chirurgem zavedené svorky, šrouby a dlahy nejsou problémem, pokud jsou v těle déle než 2 měsíce. Kovové zubní výplně obvykle vyšetření nijak nebrání, mohou ale způsobit deformace obrazu v oblasti obličeje nebo mozku, stejně tak jako šle nebo kovové přezky a háčky na prádle. Barviva používaná při tetování nebo líčidla okolo očí mohou obsahovat kysličníky železa a mohou se při vyšetření zahřívat. Vyšetření magnetickou rezonancí se zpravidla neprovádí v prvních 12-ti týdnech těhotenství. Pacienti, kteří mají strach z uzavřeného prostoru (trpí tzv. klaustrofobií), musí informovat lékaře, který může podat léky tlumící úzkost (anxiolytika). V takovém případě by však měli mít doprovod a neměli by po vyšetření řídit vozidlo.
 

Příprava pacienta před MR vyšetřením:

MR enterografie (vyšetření tenkého střeva pomocí magnetické rezonance), vyžaduje speciální přípravu minimálně 1 den před vyšetřením a v den vyšetření (pacienta poučí odesílající lékař), pacient přichází lačný a pije roztok Manitolu, resp. Sorbitolu (u dětí). U dalších vyšetření není žádná příprava nutná.

Jak se k nám dostanete

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Napište nám

Jméno:
Email:
Telefon:
Opište kontrolní text "khn":