Od pondělí 21. 3. jsou povoleny návštěvy u pacientů

18.3.2022

Od pondělí 21. 3. 2022 povolujeme návštěvy u pacientů dle Návštěvního řádu KHN a.s. v čase od 14.00 do 16.30 hodin za těchto podmínek:

  • Během návštěvního dne mohou pacienta navštívit maximálně dvě osoby, které budou vybaveny vlastním respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
  • Osoba navštěvující pacienta nesmí před zahájením návštěvy jevit žádné příznaky respiračního onemocnění. 
  • Návštěva u covidového pacienta je možná jen v případě, že se jedná o pacienta v terminálním stádiu onemocnění.
  • Při vstupu na oddělení je nutné provést dezinfekci rukou.
  • Nedoporučujeme návštěvy s dětmi do 6 let věku, na JIP do 10 let věku.