Audit na oddělení klinické biochemie dopadl na výbornou

11.8.2021

V červenci proběhl na oddělení klinické biochemie Karvinské hornické nemocnice dozorový audit, který provedli posuzovatelé Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Oddělení klinické biochemie úspěšně zvládlo náročné podmínky takové kontroly a již pošesté získalo osvědčení o splnění podmínek auditu.

Naše oddělení klinické biochemie je od roku 2011 rovněž držitelem certifikátu kvality a je zapojeno do systému externího hodnocení kvality (EHK), kde jsou prověřovány jak biochemické, tak hematologické parametry. Cílem EHK je to, aby laboratorní vyšetření poskytovala přesné, věrohodné a srovnatelné výsledky. Oddělení klinické biochemie Karvinské hornické nemocnice při těchto kontrolách dlouhodobě vykazuje téměř stoprocentní úspěšnost kontrolovaných vzorků.

Naše certifikovaná laboratoř se zabývá vyšetřováním krve, moči, stolice, mozkomíšního moku a jiného biologického materiálu, zajišťuje základní vyšetření z oblasti hematologie a transfuzní medicíny, poskytuje služby z oblasti biochemické analytiky a konziliární služby nejen pro pracoviště nemocnice, ale i pro lékaře z okolí.

Moderní a plně automatizovaná laboratoř s kvalifikovaným týmem pracovníků je garancí vysoké kvality poskytovaných služeb.