Ocenění

Ocenění nemocnice získaná od roku 2005

Rok 2005

 • V roce 2005 provedla Spojená akreditační komise ČR  (SAK ČR) dvoudenní šetření, se zaměřením na dodržování standardů MZ ČR v segmentu lékařských činností, sesterských a provozních činností v nemocnici. Nemocnice všechny podmínky pro poskytování kvalitní a bezpečné péče splnila a byl jí udělen certifikát kvality "Akreditované zdravotnické zařízení".
 • Závěrem roku 2005 udělila Hospodářská komora okresu Karviná a Magistrát města Karviné nemocnici titul "Podnikatel roku 2005", kategorie "Podnik s více jak 50 zaměstnanci".

Pamětní list - PR 2005ocenění

Rok 2006

 • V prvním ročníku celostátní ankety "Nemocnice ČR 2006 očima pacientů", pořádané nezávislou společností HealthCare Institute (HCI), se nemocnice umístila na 7. semdmém místě v České republice a stala se druhou nejlepší nemocnicí v Moravskoslezském kraji.

Rok 2007

 • Ve druhém ročníku celostátní ankety "Efektivní nemocnice 2007" se nemocnice umístila na 8. místě v rámci České republiky a na 2. místě v Moravskoslezském kraji.
 • Vedení nemocnice převzalo z rukou primátora města Karviné ocenění v soutěži "Podnikatel roku 2007".

Rok 2008

 • V celostátní anketě "Efektivní nemocnice 2008" dosáhla nemocnice významného úspěchu. V absolutním hodnocení nemocnic v České republice se umístila na skvělém 2. místě a na 3. místě v anketě "Spokojenost očima pacientů" a rovněž "Spokojenost očima zaměstnanců".

 • Nemocnice opětovně získala ocenění "Podnikatel roku 2008".

 • V listopadu 2008 nemocnice při akreditačním šetření obhájila certifikát kvality „Akreditované zdravotnické zařízení“.

Pamětní list - PR 2005ocenění

Rok 2009

 • V rámci celostátní ankety "Nejlepší nemocnice ČR 2009" nemocnice opět dosáhla významných úspěchů. V kategorii "Spokojenost zaměstnanců" obsadila 1. místo v ČR, krásné 4. místo v absolutním hodnocení z více jak 130 nemocnic v ČR. V kategoiii "Spokojenost očima pacientů" se umístila na 4. místě v ČR a v rámci Moravskoslezského kraje na 2. místě.

 • Téhož roku nemocnice získala ocenění "Podnikatel roku 2009". 

Rok 2010

 • V srpnu získala Karvinská hornická nemocnice a.s., jako první v Moravskoslezském kraji, prestižní ocenění AAA - excelentní od ČEKIA Stability Award za rok 2009 a zařadila se tak mezi 100 nejstabilnějších firem v ČR.

 • V celostátní anketě "Nejlepší nemocnice ČR 2010" se v kategorii "Spokojenost zaměstnanců" umístila na 1. místě v České republice, v kategorii "Spokojenost pacientů" na 5. místě v ČR a na 2. místě v Moravskoslezském kraji.

Rok 2011

 • Opětovně nemocnice získala ocenění v anketě "Podnikatel roku 2010", kterou každoročně organizuje Okresní hospodářská komora v Karviné.V září získala nemocnice ocenění ČEKIA Stability Award za rok 2010, byla hodnocena jako ekonomicky stabilní společnost a obdržela hodnocení AA – vynikající. Nemocnice se tak zařadila mezi nejstabilnější společnosti v ČR.
 • Oddělení klinické biochemie úspěšně splnilo náročné podmínky Auditu I. a získalo osvědčení Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP (NASKL).
 • V první polovině listopadu probíhalo šetření SAK ČR, kde nemocnice musela prokázat, že splňuje příšná kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standardů. Nemocnice opětovně obhájila certifikát "Akreditované zdravotnické zařízení".
 • V rámci šestého ročníku "Nejlepší nemocnice ČR 2011" se v kategorii "Spokojenost zaměstnanců" umístila na 1. místě v ČR, v kategorii "Spokojenost pacientů" na 9. místě v ČR a na 1. místě v Moravskoslezském kraji.

Rok 2012

 • Nemocnice pošesté získala ocenění v anketě "Podnikatel roku 2011" v rámci okresu Karviná.

 • V měsíci srpnu získala nemocnice prestižní ocenění AA vynikající – Superior od ČEKIA Stability Award za rok 2011, patří tak mezi stovku ekonomicky nejstabilnějších českých firem v republice.

 • V rámci vyhodnocení celorepublikové ankety "Nejlepší nemocnice ČR 2012", kde je podrobným průzkumem zjišťován jak názor pacientů na kvalitu poskytované péče a služeb v nemocnicích ČR, tak i spokojenost zaměstnanců a finanční zdraví nemocnic, dosáhla nemocnice mety nejvyšší. V absolutním pořadí se v České republice umístila na 1. místě, dle jednotlivých kategorií pak na 1. místě z hlediska spokojenosti zaměstnanců nemocnice, na 1. místě z hlediska spokojenosti ambulantních pacientů, na 4. místě z hlediska hospitalizovaných pacientů (celkově u pacientů na 3. místě).

Rok 2013

 • Nemocnice posedmé získala ocenění v anketě "Podnikatel roku 2012" v rámci okresu Karviná.

 • Oddělení klinické biochemie splnilo náročné podmínky Auditu II a získalo osvědčení NASKL při ČLS JEP.

 • V letošním ročníku ankety "Nemocnice ČR 2013" nemocnice v kategorii "Spokojenost zaměstnanců"  obsadila 2. místo v ČR a rovněž 2. místo v Moravskoslezském kraji. V kategorii „Spokojenost ambulantních pacientů“ obsadila 5. místo v ČR a 2. místo v Moravskoslezském kraji, v kategorii „Spokojenost hospitalizovaných pacientů“ obsadila 8. místo v ČR a 3. místo v Moravskoslezském kraji.

Rok 2014

 • Již počtvrté nemocnice obhájila certifikát kvality a bezpečnosti zdravotní péče, který jí byl udělen SAK ČR.

 • V celostátním vyhodnocení ankety „Nejlepší nemocnice ČR 2014“ v kategorii "Spokojenost zaměstnanců" obsadila 2. místo v ČR a 3. místo v Moravskoslezském kraji. V kategorii "Spokojenost ambulantních pacientů" obsadila 5. místo v ČR a 2. místo v MS kraji, v kategorii „Spokojenost hospitalizovaných pacientů“ obsadila 8. místo v ČR a 3. místo v MS kraji.

Rok 2015

 • Oddělení klinické biochemie Karvinské hornické nemocnice a.s. úspěšně zvládlo náročné podmínky dozorového auditu, který byl proveden posuzovateli samostatného a nezávislého odborného útvaru Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP a získalo tak již potřetí „Osvědčení o splnění podmínek Auditu II“.

Rok 2016

 • Počátkem června provedli nezávislí auditoři externí klinický audit na radiodiagnostickém oddělení Karvinské hornické nemocnice a.s., jehož cílem bylo ověřit a zhodnotit dodržování místních a národních radiologických standardů při poskytování zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření. Oddělení velmi úspěšně zvládlo náročné podmínky externího klinického auditu a získalo osvědčení o auditu na 5 let.

 • Nemocnice byla nominována do soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“, pořádané nezávislou společností Comenius. Cílem soutěže je v celonárodním měřítku vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit české firmy a společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Základním a jediným měřítkem konečného umístění je četnost nominací jednotlivými respondenty.
  Výběrem nominace byla Karvinská hornická nemocnice a.s. zařazena mezi "ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH" a získala ocenění v oborové kategorii "ZDRAVÍ-VZDĚLÁNÍ-HUMANITA".

 • V 11. ročníku celostátního projektu "Nemocnice ČR 2016" nemocnice obsadila v rámci Moravskoslezského kraje první místa v kategoriích: Spokojenost hospitalizovaných pacientů – Spokojenost ambulantních pacientů – Spokojenost zaměstnanců.

Rok 2017

 • Oddělení klinické biochemie úspěšně zvládlo náročné podmínky dozorového auditu a získalo tak již počtvrté "Osvědčení o splnění podmínek Auditu II".

 • V celostátním projektu "Nemocnice ČR 2017" ze 155 nemocnic zapojených do projektu byla Karvinská hornická nemocnice hodnocena jako nejlepší v České republice, kdy ve dvou kategoriích získala 1. místo, a to v oblasti "Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů" a v oblasti "Nemocnice pro život". Zároveň se stala Nejlepší nemocnicí kraje jak u hospitalizovaných pacientů, tak  zaměstnanců, kde v obou kategoriích rovněž získala 1. místo.

Rok 2018

 • Nemocnice získala "Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 2017". Ocenění má vyzdvihnout a poděkovat podnikatelským subjektům a organizacím za to, že dělají pro kraj a pro občany více, než jim ukládá legislativa. V kategorii firem nad 250 zaměstnanců se na 2. – 3. místě umístila Karvinská hornická nemocnice.
 • Nemocnice získala ocenění "Český lídr 2018". Cílem projektu je vyzdvihnout a ocenit ryze a výhradně české firmy podnikající transparentně s výbornými ekonomickými výsledky. První příčku v Moravskoslezském kraji obsadila Karvinská hornická nemocnice a.s., v kraji kritériím soutěže vyhovělo 135 firem.
 • Karvinská hornická nemocnice a.s. se v celorepublikové anketě opakovaně umísťuje na nejpřednějších místech. V absolutním pořadí "Nemocnice ČR 2018" se umístila na skvělém 2. místě v České republice, dle jednotlivých kategorií pak na 1. místě v oblasti "Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů" a v oblasti "Nemocnice pro život", a zároveň se stala Nejlepší nemocnicí kraje jak u hospitalizovaných pacientů, tak zaměstnanců, kde v obou kategoriích rovněž získala 1. místo.

oceněníoceněníoceněníocenění

Rok 2019

 • Iktovému centru Karvinské hornické nemocnice udělila Evropská organizace pro cévní mozkové příhody (European Stroke Organisation – ESO) ocenění „Platinum status - Eso Angels Awards Q4 2018“ za poskytovanou péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Získání mezinárodního prestižního ocenění je pro nás i pro odbornou veřejnost signálem, že tuto práci celý náš multioborový tým dělá skvěle.

 • Ve 14. ročníku celostátního hodnotícího projektu "Nemonice ČR 2019" se nemocnice v absolutním pořadí umístila na obdivuhodném 4. místě v České republice, dle jednotlivých kategorií se stala "Nejlepší nemocnicí v České republice u hospitalizovaných pacientů", na 3. místě v ČR se umístila v oblasti „Nemocnice pro život“, a zároveň se opět stala "Nejlepší nemocnicí kraje" jak u hospitalizovaných pacientů, tak zaměstnanců, kde v obou kategoriích získala 1. místo.

oceněníoceněníoceněníocenění