Ocenění

Ocenění nemocnice získaná od roku 2016

Rok 2016

 • Počátkem června provedli nezávislí auditoři externí klinický audit na radiodiagnostickém oddělení Karvinské hornické nemocnice a.s., jehož cílem bylo ověřit a zhodnotit dodržování místních a národních radiologických standardů při poskytování zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření. Oddělení velmi úspěšně zvládlo náročné podmínky externího klinického auditu a získalo osvědčení o auditu na 5 let.

 • Nemocnice byla nominována do soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“, pořádané nezávislou společností Comenius. Cílem soutěže je v celonárodním měřítku vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit české firmy a společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Základním a jediným měřítkem konečného umístění je četnost nominací jednotlivými respondenty.
  Výběrem nominace byla Karvinská hornická nemocnice a.s. zařazena mezi "ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH" a získala ocenění v oborové kategorii "ZDRAVÍ-VZDĚLÁNÍ-HUMANITA".

 • V 11. ročníku celostátního projektu "Nemocnice ČR 2016" nemocnice obsadila v rámci Moravskoslezského kraje první místa v kategoriích: Spokojenost hospitalizovaných pacientů – Spokojenost ambulantních pacientů – Spokojenost zaměstnanců.

1 2

 

Rok 2017

 • Oddělení klinické biochemie úspěšně zvládlo náročné podmínky dozorového auditu a získalo tak již počtvrté "Osvědčení o splnění podmínek Auditu II".

 • V celostátním projektu "Nemocnice ČR 2017" ze 155 nemocnic zapojených do projektu byla Karvinská hornická nemocnice hodnocena jako nejlepší v České republice, kdy ve dvou kategoriích získala 1. místo, a to v oblasti "Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů" a v oblasti "Nemocnice pro život". Zároveň se stala Nejlepší nemocnicí kraje jak u hospitalizovaných pacientů, tak zaměstnanců, kde v obou kategoriích rovněž získala 1. místo.

ocenění ocenění ocenění

Rok 2018

 • Nemocnice získala "Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 2017". Ocenění má vyzdvihnout a poděkovat podnikatelským subjektům a organizacím za to, že dělají pro kraj a pro občany více, než jim ukládá legislativa. V kategorii firem nad 250 zaměstnanců se na 2. – 3. místě umístila Karvinská hornická nemocnice.
 • Nemocnice získala ocenění "Český lídr 2018". Cílem projektu je vyzdvihnout a ocenit ryze a výhradně české firmy podnikající transparentně s výbornými ekonomickými výsledky. První příčku v Moravskoslezském kraji obsadila Karvinská hornická nemocnice a.s., v kraji kritériím soutěže vyhovělo 135 firem.
 • Karvinská hornická nemocnice a.s. se v celorepublikové anketě opakovaně umísťuje na nejpřednějších místech. V absolutním pořadí "Nemocnice ČR 2018" se umístila na skvělém 2. místě v České republice, dle jednotlivých kategorií pak na 1. místě v oblasti "Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů" a v oblasti "Nemocnice pro život", a zároveň se stala Nejlepší nemocnicí kraje jak u hospitalizovaných pacientů, tak zaměstnanců, kde v obou kategoriích rovněž získala 1. místo.

ocenění ocenění ocenění ocenění ocenění ocenění

Rok 2019

 • Iktovému centru Karvinské hornické nemocnice udělila Evropská organizace pro cévní mozkové příhody (European Stroke Organisation – ESO) ocenění „Platinum status - Eso Angels Awards Q4 2018“ za poskytovanou péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Získání mezinárodního prestižního ocenění je pro nás i pro odbornou veřejnost signálem, že tuto práci celý náš multioborový tým dělá skvěle.
 • Ve 14. ročníku celostátního hodnotícího projektu "Nemonice ČR 2019" se nemocnice v absolutním pořadí umístila na obdivuhodném 4. místě v České republice, dle jednotlivých kategorií se stala "Nejlepší nemocnicí v České republice u hospitalizovaných pacientů", na 3. místě v ČR se umístila v oblasti „Nemocnice pro život“, a zároveň se opět stala "Nejlepší nemocnicí kraje" jak u hospitalizovaných pacientů, tak zaměstnanců, kde v obou kategoriích získala 1. místo.

ocenění 6 ocenění 1 ocenění 2 ocenění 3 ocenění 4 ocenění 5

Rok 2020

 • Evropská organizace pro cévní mozkové příhody (ESO) udělila iktovému centru Karvinské hornické nemocnice za rok 2019 nejvyšší možné ohodnocení „Diamond status“. Získání prestižního mezinárodního ocenění je pro veřejnost signálem, že náš multioborový tým zvládá svou práci na vysoké úrovni, a zavazuje jej k dalšímu zkvalitňování poskytované péče o pacienty s mozkovými příhodami.

 • Koncem listopadu byly zveřejněný výsledky celostátního projektu Nemocnice ČR 2020, který byl realizován v období od 1. února do 31. srpna letošního roku organizací HealthCare Institute. Karvinská hornická nemocnice si v 15. ročníku národního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců opět vedla velmi dobře.
  Nejlepších výsledků dosáhla naše nemocnice v kategorii Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců, v níž získala prvenství v Moravskoslezském kraji. V celorepublikovém srovnání, které vychází z výsledků 154 českých nemocnic, jsme se umístili v TOP 5! V rámci Moravskoslezského kraje jsme z hlediska spokojenosti zaměstnanců obsadili 1. místo, u ambulantních pacientů 2. místo a u hospitalizovaných pacientů 3. místo.

 • Karvinská hornická nemocnice se zařadila mezi Českých 100 Nejlepších v oborové kategorii Zdraví, vzdělání a humanita. Ocenění za inovativní a cílevědomou práci, které každoročně uděluje společnost Comenius, získala již podruhé. Cílem soutěže je v celonárodním měřítku vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit české firmy a společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Ocenění naši nemocnici zařazuje mezi nejlepší organizace v rámci celé České republiky.

ocenění ocenění ocenění ocenění

Rok 2021

 • Počátkem června provedli nezávislí auditoři externí klinický audit na radiodiagnostickém oddělení Karvinské hornické nemocnice a.s., jehož cílem bylo ověřit a zhodnotit dodržování místních a národních radiologických standardů při poskytování zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření. Oddělení velmi úspěšně zvládlo náročné podmínky externího klinického auditu a získalo osvědčení o auditu na 5 let.

 • Oddělení klinické biochemie Karvinské hornické nemocnice a.s. úspěšně zvládlo náročné podmínky Auditu R3, který byl v červenci proveden posuzovateli samostatného a nezávislého odborného útvaru Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP a získalo na 3 roky „Osvědčení o splnění podmínek Auditu R3“.

 • V říjnu Moravskoslezský kraj ocenil zdravotnická zařízení za vysoké nasazení a úsilí při zvládnutí pandemické situace Covid-19. Na slavnostním galavečeru "Děkujeme zdravotníkům" převzal ocenění za naši nemocnici MUDr. Peter Kultan, primář interního oddělení.

 • Do prestižní soutěže "Stavba Moravskoslezského kraje 2020" byla přihlášena naše "Modulární přístavba". V kategorii novostaveb občanské vybavenosti bylo 15 přihlášených, uděleno 1 hlavní ocenění a 2 čestná uznání. Naše nemocnice se získáním čestného uznání zařadila mezi tři oceněné subjekty.

ocenění ocenění ocenění ocenění ocenění ocenění 

 • Po platinovém a diamantovém ocenění ESO Angels Awards udělila Evropská organizace pro cévní mozkové příhody (ESO) Iktovému centru Karvinské hornické nemocnice evropský certifikát kvality, který je potvrzením vysokých standardů našeho centra a garancí poskytování srovnatelné kvalitní péče jako v nejlepších iktových centrech v Evropě. Certifikát byl naší nemocnici udělen do konce roku 2025.

 • Obecně prospěšná společnost HealthCare Institute zveřejnila výsledky celostátního projektu "Nemocnice ČR 2021". V konkurenci 150 českých nemocnic si nemocnice vedla opět výborně. V rámci Moravskoslezského kraje jsme získali 1. místo jak v kategorii bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, tak v kategorii zaměstnanců a 2. místo v kategorii hospitalizovaných pacientů.

 • 26. listopadu 2021 v reprezentačních prostorách Španělského sálu na Pražském hradě vyhlásila panevropská společnost COMENIUS výsledky prestižní soutěže "ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH". Jedním z vrcholů této soutěže bylo i ocenění mimořádných mužů a žen, LADY PRO A GENTLEMAN PRO. Výběrem nominace byla mezi stovku nejlepších firem v České republice, které dosahují vynikajících výsledků, zařazena Karvinská hornická nemocnice, která v celkovém pořadí obsadila 72. místo. Prestižní ocenění GENTLEMAN PRO bylo uděleno devíti významným mužům, jedním z oceněných byl zakladatel a majitel naší nemocnice Milan Canibal.

Rok 2022

 • V dubnu vedení města Karviné na fryštátském zámku ocenilo desítku osobností za mimořádný přínos v oblasti zdravotnictví. Mezi oceněnými byli také naši zaměstnanci. V kategoriii "Významná osobnost roku - lékař" získal ocenění MUDr. Peter Kultan, primář interního oddělení a špičkový gastroenterolog, v kategorii "Výrazná osobnost roku - zdravotní sestra" byla oceněna Miroslava Kašingová, staniční sestra ortopedického oddělení. Ocenění za dlouholetou činnost v oboru převzal z rukou primátora Ing. Jana Wolfa majitel nemocnice Milan Canibal. Za čtvrt století jeho smysluplné a intenzivní práce se nemocnice dostala do povědomí široké odborné a laické veřejnosti nejen v kraji, ale i v republice a přeshraniční oblasti. Vybudovat z bezvýrazné a běžné nemocnice zdravotnické zařízení celorepublikového významu si uznání a respekt určitě zaslouží.
 • 12. května 2022 poprvé Ministerstvo zdravotnictví České republiky udělovalo "Cenu PhDr. Alice Garrique Masarykové" za přínos českému ošetřovatelství. Nemocnice nominovala zástupkyni staniční sestry oddělení pracovního lékařství Jaroslavu Kuzníkovou, která svou 47letou praxí významně přispěla ke stabilitě, odborné kontinuitě a věhlasu oddělení. Její letité zásluhy nezůstaly bez povšimnutí a naše Jaruška získala úžasné třetí místo v rámci republiky.
 • Nemocnice obdržela výsledky studie "eNPS TOP Zaměstnavatelé Česká republika 2022", ve které hodnotilo své zaměstnavatele přes 30 tisíc zaměstnanců. Zvítězili jsme v kategorii velkých firem do 1 000 zaměstnanců, což svědčí o tom, že nemocnice patří k těm českým firmám, kde jsou zaměstnanci nejspokojenější.
 • Evropská organizace pro cévní mozkové příhody (ESO) udělila našemu iktovému centru za r. 2021 nejvyšší možné ohodnocení. Tím je diamantový status, který jsme obdrželi také v r. 2019. Tento certifikát hodnotí vysokou kvalitu a rozsah péče o pacienty s cévními mozkovými příhodami a řadí tak Karvinskou hornickou nemocnici k nejkvalitnějším pracovištím v českém i celoevropském měřítku.
 • Do ankety "Moravskoslezská SESTRA 2022" byla za nemocnici nominována Jaroslava Kuzníková z oddělení pracovního lékařství, která svou nominaci proměnila ve vítězství, získala ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči a patří k NEJ sestřičkám v Moravskoslezském kraji.
 • Obecně prospěšná společnost HealthCare Institute zveřejnila výsledky celostátního projektu "Nemocnice ČR 2022". Naše nemocnice je podle hospitalizovaných pacientů nejlepší českou nemocnicí, z pohledu zaměstnanců a ambulantnícbh pacientů je špičkou v Moravskoslezském kraji.
 • V prestižní anketě "Českých 100 Nejlepších" získala nemocnice ocenění potřetí za sebou, celkově čtyřikrát. Cílem soutěže je najít, vybrat a ocenit české firmy z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují nadstandardních výsledků.

Rok 2023

 • V květnu vedení města Karviné na zámku Fryštát ocenilo desítku osobností za mimořádný přínos v oblasti zdravotnictví. Několik ocenění putovalo do rukou zaměstnanců nemocnice. Cenu "Výrazná osobnost roku - lékařka" získala MUDr. Ing. Hana Paloušková, zástupce primáře neurologického oddělení, cenu "Výrazná osobnost roku - zdravotní sestra" získala Jiřina Mistrová, sestra z neurologické ambulance a ocenění za dlouholetou činnost o oboru převzala MUDr. Zdenka Cibulková, lékařka radiodiagnostického oddělení.
 • Obecně prospěšná společnost HealthCare Institute zveřejnila výsledky celostátního projektu "Nemocnice ČR 2023". V rámci porovnávání 148 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky se naše nemocnice umístila v kategorii „Absolutní vítěz“ na 5. místě a v kategorii „Nemocnice pro život“ na 1. místě v ČR . V rámci Moravskoslezského kraje získala 1. místo v kategorii „Hospitalizovaní pacienti“ a v kategoriích „Zaměstnanci“ a „Ambulantní pacienti“ 2. místo.
 • Karvinská hornická nemocnice se opět umístila ve stovce nejlepších českých firem. V prestižní anketě "Českých 100 Nejlepších", kterou vyhlašuje společnost Comenius, získala nemocnice ocenění již po páté. Cílem soutěže je najít, vybrat a ocenit české firmy z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují nadstandardních výsledků.

 

Rok 2024