Ocenění

Ocenění nemocnice získaná od roku 2016

Rok 2016

 • Počátkem června provedli nezávislí auditoři externí klinický audit na radiodiagnostickém oddělení Karvinské hornické nemocnice a.s., jehož cílem bylo ověřit a zhodnotit dodržování místních a národních radiologických standardů při poskytování zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření. Oddělení velmi úspěšně zvládlo náročné podmínky externího klinického auditu a získalo osvědčení o auditu na 5 let.

 • Nemocnice byla nominována do soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH“, pořádané nezávislou společností Comenius. Cílem soutěže je v celonárodním měřítku vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit české firmy a společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Základním a jediným měřítkem konečného umístění je četnost nominací jednotlivými respondenty.
  Výběrem nominace byla Karvinská hornická nemocnice a.s. zařazena mezi "ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH" a získala ocenění v oborové kategorii "ZDRAVÍ-VZDĚLÁNÍ-HUMANITA".

 • V 11. ročníku celostátního projektu "Nemocnice ČR 2016" nemocnice obsadila v rámci Moravskoslezského kraje první místa v kategoriích: Spokojenost hospitalizovaných pacientů – Spokojenost ambulantních pacientů – Spokojenost zaměstnanců.

1 2

 

Rok 2017

 • Oddělení klinické biochemie úspěšně zvládlo náročné podmínky dozorového auditu a získalo tak již počtvrté "Osvědčení o splnění podmínek Auditu II".

 • V celostátním projektu "Nemocnice ČR 2017" ze 155 nemocnic zapojených do projektu byla Karvinská hornická nemocnice hodnocena jako nejlepší v České republice, kdy ve dvou kategoriích získala 1. místo, a to v oblasti "Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů" a v oblasti "Nemocnice pro život". Zároveň se stala Nejlepší nemocnicí kraje jak u hospitalizovaných pacientů, tak zaměstnanců, kde v obou kategoriích rovněž získala 1. místo.

ocenění ocenění ocenění

Rok 2018

 • Nemocnice získala "Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 2017". Ocenění má vyzdvihnout a poděkovat podnikatelským subjektům a organizacím za to, že dělají pro kraj a pro občany více, než jim ukládá legislativa. V kategorii firem nad 250 zaměstnanců se na 2. – 3. místě umístila Karvinská hornická nemocnice.
 • Nemocnice získala ocenění "Český lídr 2018". Cílem projektu je vyzdvihnout a ocenit ryze a výhradně české firmy podnikající transparentně s výbornými ekonomickými výsledky. První příčku v Moravskoslezském kraji obsadila Karvinská hornická nemocnice a.s., v kraji kritériím soutěže vyhovělo 135 firem.
 • Karvinská hornická nemocnice a.s. se v celorepublikové anketě opakovaně umísťuje na nejpřednějších místech. V absolutním pořadí "Nemocnice ČR 2018" se umístila na skvělém 2. místě v České republice, dle jednotlivých kategorií pak na 1. místě v oblasti "Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů" a v oblasti "Nemocnice pro život", a zároveň se stala Nejlepší nemocnicí kraje jak u hospitalizovaných pacientů, tak zaměstnanců, kde v obou kategoriích rovněž získala 1. místo.

ocenění ocenění ocenění ocenění ocenění ocenění

Rok 2019

 • Iktovému centru Karvinské hornické nemocnice udělila Evropská organizace pro cévní mozkové příhody (European Stroke Organisation – ESO) ocenění „Platinum status - Eso Angels Awards Q4 2018“ za poskytovanou péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Získání mezinárodního prestižního ocenění je pro nás i pro odbornou veřejnost signálem, že tuto práci celý náš multioborový tým dělá skvěle.
 • Ve 14. ročníku celostátního hodnotícího projektu "Nemonice ČR 2019" se nemocnice v absolutním pořadí umístila na obdivuhodném 4. místě v České republice, dle jednotlivých kategorií se stala "Nejlepší nemocnicí v České republice u hospitalizovaných pacientů", na 3. místě v ČR se umístila v oblasti „Nemocnice pro život“, a zároveň se opět stala "Nejlepší nemocnicí kraje" jak u hospitalizovaných pacientů, tak zaměstnanců, kde v obou kategoriích získala 1. místo.

ocenění 6 ocenění 1 ocenění 2 ocenění 3 ocenění 4 ocenění 5

Rok 2020

 • Evropská organizace pro cévní mozkové příhody (ESO) udělila iktovému centru Karvinské hornické nemocnice za rok 2019 nejvyšší možné ohodnocení „Diamond status“. Získání prestižního mezinárodního ocenění je pro veřejnost signálem, že náš multioborový tým zvládá svou práci na vysoké úrovni, a zavazuje jej k dalšímu zkvalitňování poskytované péče o pacienty s mozkovými příhodami.

 • Koncem listopadu byly zveřejněný výsledky celostátního projektu Nemocnice ČR 2020, který byl realizován v období od 1. února do 31. srpna letošního roku organizací HealthCare Institute. Karvinská hornická nemocnice si v 15. ročníku národního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců opět vedla velmi dobře.
  Nejlepších výsledků dosáhla naše nemocnice v kategorii Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců, v níž získala prvenství v Moravskoslezském kraji. V celorepublikovém srovnání, které vychází z výsledků 154 českých nemocnic, jsme se umístili v TOP 5! V rámci Moravskoslezského kraje jsme z hlediska spokojenosti zaměstnanců obsadili 1. místo, u ambulantních pacientů 2. místo a u hospitalizovaných pacientů 3. místo.

 • Karvinská hornická nemocnice se zařadila mezi Českých 100 Nejlepších v oborové kategorii Zdraví, vzdělání a humanita. Ocenění za inovativní a cílevědomou práci, které každoročně uděluje společnost Comenius, získala již podruhé. Cílem soutěže je v celonárodním měřítku vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit české firmy a společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Ocenění naši nemocnici zařazuje mezi nejlepší organizace v rámci celé České republiky.

ocenění ocenění ocenění ocenění