Návštěvy

Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou na všech odděleních denně v době od 14:00 do 17:00 hodin. Vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta zvolte vždy přiměřenou délku návštěvy a počet osob, které se jí zúčastní. Respektujte prosím soukromí ostatních pacientů a případná doporučení ze strany zdravotnického personálu, která jsou v zájmu pacientů.

Ve výjimečných případech lze dohodnout s primářem oddělení nebo ošetřujícím lékařem návštěvu i mimo návštěvní hodiny.