Návštěvy

Návštěvy jsou v naší nemocnici denně od 14:00 do 17:00 hodin. Na nadstandardních pokojích po celý den, maximálně však do 21:00 hodin. Na JIP denně v době od 14:00 do 17:00 hod., pokud tomu ovšem nebrání provoz oddělení a zdravotní stav pacienta.

V den operace jsou návštěvy povoleny jen se souhlasem lékaře.

Respektujte, prosím, soukromí ostatních pacientů a doporučení ze strany zdravotnického personálu, která jsou v zájmu pacientů.

V zájmu ochrany malých dětí, které by mohly být vystaveny riziku infekce, nedoporučujeme návštěvy s dětmi mladší 3 let.