Sociální pracovník

Bc. Jana Karasová
telefon:+420 596 380 104
e-mail: karasova@khn.cz

Zdravotně-sociální pracovnice poskytuje sociální poradenství pacientům a jejich rodinným příslušníkům v průběhu hospitalizace pacienta. Poradenství je určeno pacientům, kteří se z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu nebo špatného sociálního zázemí dostali do nesnadné situace, kterou nejsou schopni řešit sami.

V případě potřeby ve spolupráci s ošetřujícím lékařem pacienta pomáhá zdravotně-sociální pracovnice zajistit následnou péči po propuštění ze zdravotnického zařízení, tj. umístění pacienta do léčebny dlouhodobě nemocných, hospicové péče.

Dále poskytuje základní sociální poradenství a informace o možnostech výběru druhu sociálních a zdravotních služeb dle potřeb pacienta (pečovatelská služba, osobní asistence, domácí zdravotní péče, domácí hospicová péče), pomoc při zajištění kompenzačních pomůcek, informace o zařízeních sociální péče v okolí.

Pacient si může o návštěvu zdravotně-sociální pracovnice požádat během hospitalizace prostřednictvím zdravotnického personálu, příp. si sám návštěvu dohodnout na výše uvedeném kontaktu. Rovněž rodinní příslušníci hospitalizovaného mohou o tuto návštěvu požádat, nebo si ji sami domluvit.