ČČK udělil doktoru Mráčkovi nejvyšší vyznamenání

2.12.2021

Našemu ortopedovi MUDr. Daliboru Mráčkovi udělil Český červený kříž své nejvyšší vyznamenání, kterým je plaketa Dar krve – dar života. Touto plaketou jsou dárci odměňováni za 250 bezpříspěvkových odběrů. Naše nemocnice si velice váží lidského postoje doktora Mráčka a všech ostatních bezpříspěvkových dárců. V době, kdy není krve nadbytek, pomáhá doslova každá kapka.

Ilustrační foto