Celosvětová iniciativa Angels ocenila iktové centrum KHN

10.6.2024

Neurologické oddělení Karvinské hornické nemocnice (KHN), přesněji iktové centrum zahrnující i mezioborovou JIP, je zapojeno do celosvětové iniciativy s názvem Angels, která vzdělává a vede iktová centra, resp. jejich zdravotníky, k co nejdokonalejší péči o pacienty s cévními mozkovými příhodami. Od příjezdu sanitky až po podání odpovídající léčby musí centrum vše bezchybně zvládnout v řádech minut. Podle velmi přísných hodnotících kritérií pak dané pracoviště získává status. Ten uděluje Angels pod záštitou Evropská organizace pro cévní mozkové příhody. Neurologové včetně mezioborové JIP KHN se dlouhodobě umisťují na špici, nyní získali Gold Status.