Covid-19 - omezení provozu ambulantní i lůžkové péče

20.3.2020

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a nařízení vlády ČR dochází v Karvinské hornické nemocnici, a.s. k omezení provozu ambulantní i lůžkové péče. Důvodem je omezení kontaktu zdravotnického personálu s potencionálně infekčními pacienty Covid-19.

Zároveň chceme sdělit, že jsme připravili sérii opatření, které mají zajistit co nejlepší péči o pacienty nakažené Covid-19. Rozdělili jsme pracující týmy, abychom eliminovali riziko karantény a zajistili tak práce schopné zdravotníky v co největším množství.

Máme připravené algoritmy přesunů pacientů nakažených Covid-19, máme připravené algoritmy přesunu potřebné zdravotnické techniky k zajištění umělé plicní ventilace, máme připravené algoritmy zásobování léky potřebné pro poskytování akutní péče, máme připraveny algoritmy přesunu zaměstnanců po jejich nakažení Covid-19, máme připravené nastavené zvýšené hygienické předpisy a opatření.

I přes nucenou redukci zdravotní péče, jako prevence šíření Covid-19, jsme nezapomněli na to, že tady stále jsme pro vaše zdraví, a jsme si vědomi, že i v těchto napjatých chvílích potřebují zdravotní péči nejen pacienti pozitivní nebo s podezřením na Covid-19. Můžete se na nás proto v případě akutních zdravotních potíží i nadále s důvěrou obrátit, 

Tým KHN