Darované mlsky udělaly zdravotníkům radost

13.11.2020

Tentokrát jsme díky projektu Pomoc nemocnicím, do něhož jsme zapojeni, obdrželi čokolády, oplatky, tyčinky a další pochutiny, které našim zdravotníkům přijdou vhod na doplnění potřebné energie. Děkujeme všem dárcům!

Připomínáme, že na transparentní účet projektu Pomoc nemocnicím 3252709036/5500 je možné dále přispívat libovolné i drobné částky a podpořit tak personál nemocnic, které se starají o COVID pacienty. Cílem projektu je co nejvíce usnadnit práci zdravotníkům, kteří se teď víc než kdy jindy potřebují soustředit na práci a nemají dostatek času na odpočinek, přípravu jídla či obstarání byť jen základního nákupu. Prostřednictvím projektu Pomoc nemocnicím můžete „našim hrdinům“ přímo na pracoviště zajistit to, co si teď kvůli své vytíženosti sami neobstarají.

Vše o tomto projektu se dozvíte na webových stránkách www.pomocnemocnicim.cz.