Děkujeme všem dárcům za respirátory pro naše zdravotníky!

11.11.2020

Děkujeme všem dárcům z řad jednotlivců i firem, kteří finančně přispěli na  transparentní účet projektu Pomoc nemocnicím. Za vybrané příspěvky ve výši 321 957 korun bylo nakoupeno 1 900 respirátorů typu FFP2 a 1 870 respirátorů typu FFP3 A od českých výrobců. Respirátory byly rozděleny mezi 12 nemocnic, které projekt podporuje. Mezi tyto nemocnice patří i Karvinská hornická nemocnice, zakoupené respirátory tudíž obdrželi také naši zdravotníci, za což jsme moc rádi.

Na transparentní účet projektu Pomoc nemocnicím 3252709036/5500 je možné dále přispívat libovolné i drobné částky a podpořit tak personál nemocnic, které se starají o COVID pacienty. Cílem projektu je co nejvíce usnadnit práci zdravotníkům, kteří se teď víc než kdy jindy potřebují soustředit na práci a nemají dostatek času na odpočinek, přípravu jídla či obstarání byť jen základního nákupu. Prostřednictvím projektu Pomoc nemocnicím můžete „našim hrdinům“ přímo na pracoviště zajistit to, co si teď kvůli své vytíženosti sami neobstarají.

Vše o tomto projektu se dozvíte na webových stránkách www.pomocnemocnicim.cz.