Iktové centrum získalo evropský certifikát kvality

11.11.2021

Po platinovém a diamantovém ocenění ESO Angels Awards udělila Evropská organizace pro cévní mozkové příhody (ESO) iktovému centru Karvinské hornické nemocnice evropský certifikát kvality. Ten je potvrzením vysokých standardů našeho iktového centra a garancí, že pacientům se u nás dostává kvalitativně zcela srovnatelné diagnostické a léčebné péče jako v nejlepších iktových centrech v Evropě. Certifikát kvality péče o pacienty s mrtvicí a jinými cévními onemocněními mozku byl naší nemocnici udělen do konce roku 2025.

Iktové centrum Karvinské hornické nemocnice akreditované při Ministerstvu zdravotnictví ČR loni ošetřilo celkem 557 pacientů s cévní mozkovou příhodou. 68 z nich byla podána trombolytická léčba (lék zprůchodňující uzávěr mozkové tepny) v průměrném čase do 17 minut od přijetí do nemocnice, což je nejrychleji v Moravskoslezském kraji.  54 pacientů bylo následně léčeno na našem rehabilitačním oddělení.

ESO je celoevropskou nevládní organizací sdružující lékaře, vědce a další organizace, které se zabývají cévními mozkovými chorobami. Jejím cílem je snížit zátěž způsobenou mrtvicí. Usiluje o zlepšování kvality léčby pacientů s mrtvicí, stanovuje standardní postupy péče a věnuje se i vzdělávání zdravotníků.