Iktové centrum získalo prestižní mezinárodní ocenění

9.12.2020

Evropská organizace pro cévní mozkové příhody (ESO) udělila iktovému centru Karvinské hornické nemocnice za rok 2019 nejvyšší možné ohodnocení. Získání prestižního mezinárodního ocenění je pro veřejnost signálem, že náš multioborový tým zvládá svou práci na vysoké úrovni, a zavazuje jej k dalšímu zkvalitňování poskytované péče o pacienty s mozkovými příhodami.

Ocenění se uděluje za vybrané časové období na základě kritérií hodnotících kvalitu poskytované péče. Mezi tato kritéria patří například čas od příjezdu pacienta do zahájení trombolytické léčby, počet těchto výkonů, četnost provádění vyšetření poruch polykání, nasazení preventivní léčby zabraňující opakování příhody u pacientů s mrtvicí při propuštění aj.

Cévní mozková příhoda (CMP) jakožto náhlá porucha krevního oběhu mozku, která vede k poškození mozkové tkáně, je v Evropě druhou nejčastější příčinou úmrtí a hlavní příčinou invalidity. Četnost výskytu onemocnění je v České republice jedna z nejvyšších na světě. Závažná je skutečnost, že mozkové příhody postihují stále častěji mladší ročníky, vzácností tak nejsou ani příhody u pacientů mezi 30. a 40. rokem života. Velmi časté jsou i recidivy.

"Naprosto zásadní je co nejdříve rozpoznat příznaky, kterými mohou být pokles ústního koutku, ochrnutí končetin, zpravidla na jedné straně těla, potíže s mluvením, porucha rovnováhy či problémy s viděním. Při výskytu těchto příznaků je nutné okamžitě přivolat rychlou zdravotnickou pomoc, protože čas je v léčbě mrtvice tím nejdůležitějším faktorem."

MUDr. Henryk Brzeżański, primář neurologického oddělení 

V praxi to vypadá tak, že pacient s náhle vzniklými příznaky mrtvice je telefonicky konzultován posádkou rychlé záchranné pomoci. Lékař iktového centra pak připraví tým čekající na příjezd pacienta tak, aby během 15 až 20 minut po příjezdu do nemocnice proběhlo kompletní vyšetření a bylo rozhodnuto o vhodné léčbě.

"Standardem terapie u pacientů s trváním příznaků do 4,5 hodin je podání intravenózní trombolýzy, tj. látky rozpouštějící sraženinu v ucpané cévě, které o 30 % zvyšuje šanci pacienta na kompletní uzdravení.  V KHN takto léčíme 70 až 80 pacientů ročně. Pro úspěšnou léčbu všech pacientů je nezbytné zajištění multioborové péče."

MUDr. Henryk Brzeżański, primář neurologického oddělení

Nepřetržitá komplexní diagnostická a léčebná péče o pacienty s cévními mozkovými příhodami pro spádovou oblast Karvinska je jedním z nosných odborných programů Karvinské hornické nemocnice. Pracoviště, které vzniklo před 15 lety, má status centra vysoce specializované péče o ikty (mrtvice) a je akreditováno u Ministerstva zdravotnictví ČR. Od svého zrodu je začleněno do celonárodní sítě iktových center. Ročně je v iktovém centru KHN hospitalizováno asi 600 pacientů s různými typy cévních mozkových příhod.