Informace k nošení ochranných prostředků dýchacích cest

14.8.2020

I přesto, že 14. 8. 2020 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje Ostrava vydala Mimořádné opatření č. 20/2020, stále platí Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 3. 7. 2020 (č.j. MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN), tj. že všechny osoby jsou ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

Zákaz návštěv stále platí !