Karvinská hornická nemocnice a.s. - Nejlepší nemocnice v ČR u hospitalizovaných pacientů

5.12.2019

Nezisková organizace Healthcare Institute již 14. rokem pořádala celostátní hodnotící projekt „Nemocnice ČR“, jehož cílem je sestavit žebříček nemocnic České republiky dle míry bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců. Do projektu „Nemocnice ČR 2019“ se v letošním roce zapojilo více než 150 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky. V rámci celostátního hodnotícího projektu byly nemocnice komplexně hodnoceny ve čtyřech kategoriích: Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic.

Karvinská hornická nemocnice a.s. se řadu let umísťuje na nejpřednějších příčkách a i letos se opět stala jednou z nejlepších nemocnic v ČR. I přes velmi složité období, kdy se zdravotnická zařízení dlouhodobě potýkají s nedostatkem lékařského a nelékařského zdravotnického personálu, stabilizací pracovníků situaci ustála a navíc dokázala, že poskytování kvalitní a bezpečné péče na vysoké úrovni je pro ni i ve složitých dobách samozřejmostí a vždy na prvním místě, a dosažená ocenění jen podtrhují, že je to cesta správným směrem.

V absolutním pořadí se umístila na obdivuhodném 4. místě v České republice, dle jednotlivých kategorií se stala „Nejlepší nemocnicí v České republice u hospitalizovaných pacientů“, na 3. místě v ČR se umístila v oblasti „Nemocnice pro život“, a zároveň se opět stala „Nejlepší nemocnicí kraje“ jak u hospitalizovaných pacientů, tak zaměstnanců, kde v obou kategoriích získala 1. místo.

Vedení společnosti děkuje všem zaměstnancům za získaná ocenění, která jsou výsledkem jejich odpovědného přístupu k jejich každodenní náročné práci ve zdravotnictví, a pacientům za projevenou důvěru.