Karvinská hornická nemocnice a.s. pořídila novou magnetickou rezonanci v hodnotě 16,6 mil. Kč

5.8.2020

V rámci postupné obměny přístrojové techniky a modernizace radiodiagnostického oddělení pořídila Karvinská hornická nemocnice a.s. magnetickou rezonanci MAGNETOM Avanto fit v hodnotě 16,6 mil. Kč od firmy Siemens Healthcare. Jednalo se o upgrade původního MR přístroje za modernější typ skeneru, bez nutnosti provádět stavební úpravy a uzavírat pracoviště na dlouhou dobu. Přístroj MR hradila nemocnice z vlastních finančních prostředků.

„Vyšetření magnetickou rezonancí je dnes již nezbytným standardem. Vyšetřujeme pacienty hlavně z oboru neurologie, ortopedie a spondylochirurgie, které provozuje Karvinská hornická nemocnice, ale i pacienty z jiných oborů – například onkologie, gastroenterologie, urologie. Nový přístroj MAGNETOM Avanto fit přináší benefity pro pacienty i lékaře – nové technologie umožňují kvalitnější diagnostiku, většina vyšetřovacích sekvencí je časově kratších, přístroj oproti starší verzi je tišší během vyšetření,“ uvedl MUDr. Roman Najder, primář radiodiagnostického oddělení Karvinské hornické nemocnice.

Plně digitalizované radiodiagnostické oddělení tvoří nezbytnou součást nemocnice. Mimo vyšetření magnetickou rezonancí poskytuje široké spektrum rentgenových a ultrazvukových vyšetření, dále CT vyšetření a mamografické vyšetření.