Karvinská hornická nemocnice a.s. vlastní výjimečný přístroj pro robotickou terapii

21.10.2019

Karvinská hornická nemocnice v rámci modernizace přístrojové techniky zakoupila na rehabilitační oddělení přístroj pro robotickou terapii IMOOVE 600, který umožňuje provádět stabilizace a mobilizace a cvičit koordinaci a rovnováhu.

„Karvinská hornická nemocnice je jediné zdravotnické zařízení svého druhu v Moravskoslezském kraji, v němž mohou pacienti IMOOVE 600 využívat,“  podotýká Mgr. Ladislav Fencl, jednatel firmy Lefeen. „Jedná se o jedinečný přístroj, který se skládá z pohyblivé cvičební plošiny, opěrných madel, mobilních rukojetí a dotykové obrazovky s přednastaveným softwarem pro cvičení a diagnostiku. Pro každého pacienta lze individuálně sestavit nejvhodnější způsob cvičení. Nabízí rozšíření rehabilitačních možností a zvýšení kvality služeb poskytovaných širokému spektru pacientů. “ informuje MUDr. Pavlína Zvárová, primářka rehabilitačního oddělení Karvinské hornické nemocnice. „IMOOVE 600 se uplatňuje mimo jiné při terapii pacientů s neurologickou problematikou, rovněž u pacientů po ortopedických výkonech, po úrazech především na dolních končetinách. Využíván je pro léčbu dospělých i dětí, “ upřesňuje MUDr. Zvárová. Přístroj pro robotickou terapii v hodnotě 1 mil. Kč si nemocnice plně hradila z vlastních finančních prostředků.