Karvinská hornická nemocnice dnes začala s očkováním svých zdravotníků

5.1.2021

Šedesát dávek očkovací látky, která má zabránit nakažení virem SARS-COV-2, jenž způsobuje onemocnění COVID-19, včera dorazilo do Karvinské hornické nemocnice. Vakcíny dovezli hasiči z ostravské fakultní nemocnice v rozmraženém stavu. V této podobě je možné uchovat je v ledničce při 2 až 8°C pět dní. Vakcína, která se připraví naředěním pomocí fyziologického roztoku, obsahuje šest očkovacích dávek. Po naředění se musí očkovací dávky do šesti hodin aplikovat.

Očkovat jsme začali dnes ráno a pokračovat budeme až do pátku. Dnes naočkujeme 15 našich zdravotníků. Prioritně očkujeme lékaře, sestry a pomocný personál z covidových jednotek, poté budou očkováni další zájemci. Očkovací látku podáváme injekčně do ramenního svalu, poté sledujeme po dobu 30 minut zdravotní stav očkovaného v čekárně. K plnému účinku je potřeba podstoupit očkování dvěma dávkami. Druhá dávka bude stejným způsobem podána do 21 dní po prvním očkování. 

Zdenka Kusová, staniční sestra oddělení pracovního lékařství