Karvinská hornická nemocnice loni proinvestovala bezmála 127 milionů

26.2.2021

Karvinská hornická nemocnice v loňském roce pořídila investice ve výši 126,6 miliónů korun, které byly hrazeny z vlastních zdrojů nemocnice.

Největší investicí byla výstavba nové třípodlažní budovy, která je napojena spojovacími krčky na starší budovu. Další významnou investicí bylo pořízení nové magnetické rezonance.

„V letošním roce máme v plánu investic proinvestovat 30 miliónů korun. Mezi největší plánované investice patří pořízení nového skiagraficko-skiaskopického přístroje, dvou ultrazvuků, nového sterilizátoru na operační sál a mnoho dalších,“ prozradil ředitel Karvinské hornické nemocnice MUDr. Tomáš Canibal.

Moderní skiagraficko-skiaskopický přístroj, který se využívá k zobrazení měkkých lidských tkání (šlachy, vazy, kloubní chrupavky, krevní cévy aj.) i tvrdých lidských tkání (svaly, kosti, klouby, plíce aj.) zlepší diagnostiku a zrychlí nastavení přístroje před vyšetřením, čímž přispěje ke zvýšení komfortu pro pacienty z ambulancí i lůžkových oddělení. To platí o každém nově pořízeném přístroji.

Mimo přístrojového vybavení investuje nemocnice také do informačních technologií, aby se nestala obětí kybernetických útoků. „V loňském roce jsme realizovali investice do IT ve výši 4,3 miliónu korun a v letošním roce plánujeme investovat 7 miliónů korun,“ upřesnil ředitel nemocnice.

 

Úvodní foto: archiv KOMA Modular