KHN se zapojí do výzkumu on-line systému pro léčbu pacientů s cévní mozkovou příhodou

22.8.2023

Karvinská hornická nemocnice (KHN) je mimo jiné součástí národní výzkumné sítě STROCZECH zaměřené na diagnostiku a léčbu cévních mozkových příhod. V rámci sítě nyní začne prověřovat systém on-line sledování a vyhodnocování cévních mozkových příhod. Do projektu se zapojí neurologové KHN. „Studie, na které se máme podílet, se soustředí na softwarové vybavení a aplikace pro tablety a chytré telefony. Systém umožní shromažďovat, ověřovat a v reálném čase přenášet výsledky z diagnostiky cévní mozkové příhody k lékařům, kteří tak budou moci i na dálku sledovat stav pacienta, konzultovat jeho vývoj s kolegy a případně konziliárně rozhodovat o dalším postupu,“ vysvětlil primář Neurologického oddělení KHN Roman Sukop. Zmíněná studie cílí na dokonalejší vyhodnocování tíže mozkových příhod, na záchyt ischemického mozkového infarktu, kdy následkem ucpání mozkové tepny dojde ke snížení nebo zastavení přítoku krve do mozku, nebo naopak na hemoragické cévní mozkové příhody, kdy dojde k ruptuře tepny. „On-line propojení kolegů, kteří budou mít ve stejném čase k dispozici stejné informace například z CT, je velkou pomocí. K dispozici by mělo být i částečně automatické vyhodnocení, které systém provede samostatně,“ doplnil primář.