KHN v těchto dnech modernizuje snímkovnu

25.9.2023

KHN bude mít nové vybavení pro radiodiagnostiku. V rámci zkvalitnění péče právě probíhá rekonstrukce a instalace nového rentgenového přístroje na snímkovně. Zatím se zde tedy neprovádí skiaskopická vyšetření. Novou snímkovnu nemocnice představí ihned po zprovoznění. (Připojená fotka je pouze ilustrační.)