Na návštěvu u pacienta postačí i samotest

8.6.2021

Od úterý 8. června 2021 jsou povoleny návštěvy u všech hospitalizovaných pacientů dle Návštěvního řádu Karvinské hornické nemocnice a.s. Své blízké můžete navštěvovat denně od 14 do 16:30 hodin, přičemž je nutné dodržovat tato opatření:

  • Pacienta mohou navštívit nanejvýš dvě osoby během návštěvního dne.
  • Tyto jsou vybaveny vlastním respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
  • Osoby navštěvující pacienta před zahájením návštěvy nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a musí sloužícímu zdravotnickému pracovníkovi doložit některý z těchto dokladů:
  1. certifikát o provedeném očkování proti COVID-19, kdy od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dnů, nebo kdy od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů
  2. potvrzení, že v době 180 dnů před dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19
  3. negativní výsledek RT-PCR testu, který absolvovaly nejdéle 7 dní před zahájením návštěvy
  4. negativní výsledek AG testu, který absolvovaly nejdéle 3 dny před zahájením návštěvy
  5. potvrzení od zaměstnavatele, školy, čestné prohlášení nebo prohlášení o provedeném samotestu, že navštěvující osoba absolovala nejdéle 3 dny před návštěvou AG test s negativním výsledkem

Při vstupu na oddělení je nutné provést dezinfekci rukou. Nedoporučujeme návštěvy s dětmi do 6 let věku, na JIP do 10 let věku.