Nabízíme široké možnosti vzdělávání a odborného růstu

12.6.2022

Ministerstvo zdravotnictví udělilo Karvinské hornické nemocnici akreditaci k uskutečňování praktické části vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v interních oborech. Zájemci se u nás naučí provádět, vést a koordinovat základní, specializovanou i vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči v interních oborech, osvojí si znalosti a dovednosti v zajišťování ošetřovatelské péče u pacientů s chronickými ranami a defekty a získají specializovanou způsobilost v oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech. Oprávnění ke vzdělávání sester pro péči v interních oborech jsme získali na pět let.

Archivní foto