Naše iktové centrum loni ošetřilo přes 550 pacientů s mrtvičkou

15.5.2021

Na 15. květen připadá Světový den proti mozkové mrtvici. Toto datum je ustanoveno od roku 1999 a jeho smyslem je především osvěta týkající se rozpoznání hlavních příznaků cévní mozkové příhody (CMP) a propagace zdravého životního stylu, který je neúčinnější prevencí proti tomuto onemocnění.

Také my vám dnes chceme toto datum připomenout, neboť mozkové příhody se řadí mezi nejčastější důvody úmrtí či dlouhodobého postižení. V současnosti se toto onemocnění bohužel zdaleka netýká jenom starších ročníků, ale postihuje i mladé lidi. Výjimkou už nejsou ani třicátníci. Své o tom ví lékaři z našeho iktového centra, kteří v léčbě pacientů s CMP dosahují každoročně velmi dobrých výsledků.

„Iktové centrum Karvinské hornické nemocnice akreditované při Ministerstvu zdravotnictví ČR v loňském roce ošetřilo celkem 557 pacientů s cévní mozkovou příhodou (CMP). 68 z nich byla podána trombolytická léčba, tedy lék zprůchodňující uzávěr mozkové tepny, v průměrném čase do 17 minut od přijetí do nemocnice, což je nejrychleji v Moravskoslezském kraji.  54 pacientů bylo následně léčeno na rehabilitačním oddělení.

MUDr. Henryk Brzeżański, primář neurologického oddělení Karvinské hornické nemocnice

Hlavní varovné signály CMP:

  • pokles končetin
  • pokles ústního koutku
  • porucha řeči, zraku či vědomí

Nejúčinnější prevencí CMP je zdravý životní styl, který v sobě spojuje:

  • pravidelné a vyvážené stravování
  • cvičení
  • zanechání kouření a omezení alkoholu
  • pravidelné preventivní prohlídky