Naše iktové centrum opakovaně obdrželo nejvyšší ohodnocení

1.8.2022

Evropská organizace pro cévní mozkové příhody (ESO) udělila iktovému centru Karvinské hornické nemocnice za rok 2021 nejvyšší možné ohodnocení. Tím je diamantový status, který jsme za iktovou péči obdrželi také v roce 2019. Tento certifikát dokládá jak vysokou kvalitu a rozsah péče o pacienty s cévními mozkovými příhodami, tak příslušnost naší nemocnice k nejkvalitnějším pracovištím v českém i celoevropském měřítku.

„Ocenění se uděluje za vybrané časové období na základě kritérií hodnotících kvalitu poskytované péče. Mezi ty nejdůležitější patří například včasné zahájení trombolytické léčby, četnost screeningového vyšetření schopnosti polykání, včasné zahájení rehabilitace na intenzivním lůžku, nasazení správné léčebné terapie či preventivní léčby zabraňující opakování příhody u pacientů s mrtvicí při propuštění a další,“ vysvětluje lékařka našeho iktového centra MUDr. Hana Paloušková.

Iktové centrum Karvinské hornické nemocnice akreditované při Ministerstvu zdravotnictví ČR loni ošetřilo celkem 489 pacientů s cévní mozkovou příhodou, 386 z nich bylo hospitalizováno na JIP. Všem indikovaným pacientům, kterých bylo celkem 79, byla podána trombolytická léčba (lék zprůchodňující uzávěr mozkové tepny) do 60 minut minut od přijetí do nemocnice.

Iniciativa European Stroke Organisation (ESO) Angels buduje celosvětovou komunitu profesionálních center a nemocnic zaměřených na léčbu cévní mozkové příhody. Cílem je zvýšit počet pacientů, kteří se v případě, že je postihne cévní mozková příhoda, dostanou rychle k optimální léčbě.