Naše RTG oddělení má úspěšně za sebou náročný externí audit

5.7.2021

V červnu provedli nezávislí auditoři externí klinický audit na radiodiagnostickém oddělení Karvinské hornické nemocnice s cílem ověřit a zhodnotit dodržování místních a národních radiologických standardů při poskytování zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření. RTG oddělení úspěšně zvládlo náročné podmínky takové kontroly a získalo osvědčení o auditu na 5 let.

Naše certifikované a plně digitalizované RTG oddělení provádí celé spektrum skiagrafických a skiaskopických vyšetření, CT vyšetření, mamografická vyšetření a samozřejmě širokou škálu ultrazvukových vyšetření. Moderní a špičkově vybavené RTG oddělení Karvinské hornické nemocnice s plně kvalifikovaným a zkušeným týmem pracovníků tak garantuje vysokou kvalitu poskytovaných služeb.