Naši neurologové jsou součástí národní výzkumné sítě

1.9.2022

Tým neurologů Karvinské hornické nemocnice je už rok a půl součástí sítě STROCZECH, která se zabývá výzkumem cévní mozkové příhody. Během této krátké doby se naši zdravotníci zapojili do pěti akademických klinických studií. Dvě už byly ukončeny, tři probíhají a jedna se připravuje. 

Jedná se akademické klinické studie, které vznikají na základě aktuálních reálných potřeb pacientů. Na rozdíl od komerčních studií se na jejich realizaci nepodílí žádný výdělečný subjekt, a výzkum tak neovlivňují například farmaceutické společnosti. Cílem je získat nové informace pro zlepšení lékařské péče.

V Karvinské hornické nemocnici probíhají studie retrospektivní, což znamená, že se data sbírají zpětně. Tyto studie vedou k rozšíření znalostí o daném onemocnění, rizikových faktorech, způsobech léčby a souvislostech s celkovým stavem pacienta.

„V průběhu pandemie se KHN zúčastnila velké retrospektivní studie o covid-19. Tato studie vedla k lepšímu porozumění souvislostí mezi nemocí covid-19 a komplikacemi způsobenými v souvislosti s akutní léčbou mrtvice. Potvrdilo se, že pacienti s ischemickou cévní mozkovou příhodou s covid-19 vykazují vyšší míru krvácivých komplikací a horší klinické výsledky po akutní léčbě mrtvice než pacienti bez covid-19. Z toho vyplývá, že lékaři musí krvácivým komplikacím věnovat větší pozornost při léčbě pacientů s covid-19,“ uvádí studijní koordinátorka sítě STROCZECH Marcela Ely.

V KHN se v současné době realizují i studie prospektivní, které sledují pacienty v reálném čase. Tyto studie většinou trvají delší dobu a jejich výsledky mívají větší vypovídající hodnotu. Nyní probíhá například studie CHIP, která cílí na objasnění souvislostí mezi genetickým sklonem ke vzniku abnormálních krevních buněk, rozvojem aterosklerózy a vznikem mrtvice. Tato studie skončí v září a výsledky budou publikovány v průběhu následujícího roku.

„Letos na podzim se v KHN začne realizovat prospektivní studie e-STROKE, která má za cíl získat podrobné informace o výhodnosti nového diagnostického přístupu využívající software e-STROKE při diagnostice mrtvice, abychom mohli na základě získaných poznatků zlepšit léčbu cévních mozkových příhod,“ dodává Marcela Ely.

Klinické studie nejsou vhodné pro každého, o vhodnosti zařazení pacienta do výzkumu rozhodují lékaři. Účast pacienta je pak zcela dobrovolná. Pokud ji odmítne, neznamená to žádné znevýhodnění a je mu nabídnuta nejlepší známá standardní léčba. Účast na studiích může vést k lepšímu porozumění o daném onemocnění a následnému zlepšení lékařské péče.

 

Síť STROCZECH se sídlem v Mezinárodním centru klinického výzkumu ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně je již dva a půl roku fungující infrastrukturou, která umožňuje realizaci akademických klinických studií zaměřených na prevenci a léčbu cévní mozkové příhody. Tato síť umožňuje lékařům zodpovědět klinické otázky a tím ovlivnit péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou a jejich výsledný zdravotní stav. Celý projekt zaštiťuje výzkumná infrastruktura CZECRIN, podporující akademický výzkum v České republice. Do sítě STROCZECH je zapojeno celkem 24 iktových center z celé republiky. V Moravskoslezském kraji je kromě Karvinské hornické nemocnice součástí také Fakultní nemocnice Ostrava a Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice.

 

Ilustrační foto


 [e1]dva a půl roku