Naši ortopedi nově provádí nanoskopii kloubů

20.1.2022

Na našem pracovišti ortopedie nově provádíme nanoskopii kloubů. Jedná se o prohlédnutí kloubní dutiny tenkou optikou kamery, kterou lze zavádět do kloubu i v lokální anestezii. Reagujeme tak na rostoucí poptávku pacientů v době rušení a přesouvání operací z důvodu epidemie covid-19.

„Tato mladá invazivní vyšetřovací metoda přináší pacientovi rychlejší diagnostiku a tím i dřívější nastavení léčby jeho zdravotního problému. Odpadá tak někdy zdlouhavé čekání pacienta na jiná paraklinická vyšetření, například vyšetření magnetickou rezonancí, jež stejně nemusí přinést odpověď na příčinu pacientových obtíží,“ vysvětluje přínosy nanoskopie MUDr. Jan Blahut.

Zákrok probíhá obdobně jako klasická artroskopie, jen s tím rozdílem, že se používá optika kamery cca 3krát menšího průměru. Zákrok tak méně traumatizuje měkké struktury kloubu, které mohou být příčinou pooperačních bolestí.  Pacient nemusí na předoperačního vyšetření. Rovněž odpadá nutnost celkové nebo regionální anestezie a hospitalizace. Po zákroku odchází pacient z operačního sálu po svých.

Jako každá metoda má i tato svá úskalí. „Ne každý pacient toleruje lokální anestezii. Tohoto času se jedná pouze o diagnostickou metodu, i když víme z praxe jiných pracovišť, že se dají touto cestou provádět i méně komplikované zákroky, např. ošetření menisku v koleni. Každá metoda má čas svého poznání, tuto nevyjímaje,“ dodává náš ortoped.