Neurologický seminář se vydařil

17.4.2023

Koncem minulého týdne se v našem konferenčním sálu konal neurologický seminář. O aktuálních tématech v oboru přednášeli odborníci z Fakultní nemocnice Ostrava. O iktovém centru Karvinské hornické nemocnice hovořila paní doktorka Hana Paloušková. V řadách posluchačů zasedli neurologové, internisté, radiologové i praktici. Odborný seminář se konal v rámci celoživotního vzdělávání lékařů zdarma, byl ohodnocen třemi kredity a jeho odborným garantem byl primář našeho neurologického oddělení MUDr. Roman Sukop.