Nová budova je nejen komfortní, ale i ekologická

22.4.2021

Každoročně si dnes, tj. 22. dubna, připomínáme Den Země. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný významný den, upozorňující populaci na dopady ničení životního prostředí.

Trendy v moderních nemocnicích již nesměřují „pouze“ k lepší péči o pacienty, ale i k větší ekologické odpovědnosti. Platí to i v Karvinské hornické nemocnici, a proto vás dnes chceme opět upozornit na náš nový pavilon a zdůraznit ekologický aspekt jeho modulární výstavby, neboť ten jsme dosud opomíjeli.

Modulární stavby jsou nejen super rychle hotové, ale i ekologické, a to jak ve fázi výstavby, tak v konečné podobě. Již při samotném budování nového pavilonu jsme si mohli povšimnout, jak byla modulární výstavba šetrná k okolí. Vlastní montáž se prováděla přímo z dopravních prostředků bez velkých nároků na zábor pro zařízení staveniště. Množství vyprodukovaných odpadů, hluk i prašnost byly minimální.

Modulární výstavba je šetrná k životnímu prostředí nejen díky zmíněné ekologičnosti na stavbě. Společnost KOMA Modular, která pro nás novou budovu stavěla, smě­řu­je k bez­od­pa­do­vé­mu výrob­ní­mu pro­ce­su zno­vu po­u­ži­tím všech materiálů. Při samotné výrobě modulů proto veškeré odpady recykluje, čímž eliminuje zbytečné plýtvání prostředky i materiálem. To pak asi nikoho nepřekvapí zjištění, že po úplném dožití jednotlivých modulů lze celou modulární budovu zrecyklovat.

Všechny stavby našeho vizovického dodavatele přitom splňují náročné nízkoenergetické normy.

Foto: archiv KOMA Modular