Nový pavilon byl zkolaudován. Stavěl se pět měsíců

17.12.2020

Modulární přístavba nového křídla Karvinské hornické nemocnice za více než 100 milionů korun skončila. V polovině prosince provedli pracovníci karvinského stavebního úřadu závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a vyhodnotili, že neexistují závady, které by bránily jejímu bezpečnému užívání. Kolaudační souhlas bude vydán nejpozději do konce letošního roku.

Stavba třípodlažního objektu ze 77 předem modifikovaných kontejnerů, který je s hlavní budovou nemocnice propojen spojovacím krčkem v přízemí a druhém patře, trvala necelých pět měsíců.

 

„S ohledem na rychlost dokončení byl modulární způsob výstavby správnou volbou."

 MUDr. Tomáš Canibal, ředitel Karvinské hornické nemocnice


Ve vnitřních prostorách se momentálně dolaďují poslední detaily. Následovat bude úklid a vybavování pavilonu nábytkem, lékařskými přístroji a medicinální technikou. Venku se budují přístupové chodníky. Po jejich dokončení se začne s terénními úpravami. 

První pacienty přivítá pavilon v lednu příštího roku. V přízemí budou ordinace lékařů, v prvním podlaží lůžka následné péče, popřípadě covidová stanice, a v druhém podlaží lůžka ortopedická včetně jipových a dospávacích. Současná kapacita nemocnice, která činí 155 lůžek, se navýší o 30 lůžek následné péče, 18 ortopedických lůžek a 4 lůžka na JIP.

„Ročně provedeme přes 700 totálních endoprotéz, většinou kyčlí a kolen, dále zhruba stejný počet ostatních ortopedických operací, nejčastěji artroskopií kolenních a ramenních kloubů, a asi 350 operací páteře. Po rozšíření ortopedie předpokládáme roční navýšení výkonů o 180 totálních endoprotéz a 380 ostatních ortopedických operací."

MUDr. Tomáš Canibal, ředitel Karvinské hornické nemocnice