Ocenění města Karviná pro zdravotníky KHN

27.5.2023

Celkem devět lékařek, lékařů a zdravotních sester převzalo tento týden na zámku Fryštát pamětní list, věcné dary a květiny z rukou náměstka primátora Karviné Radima Slívy a radního Zdeňka Vojkůvky. Vybrané zdravotnice a zdravotníci si veřejné poděkování a ocenění statutárního města Karviná zasloužili za své úsilí, pracovní nasazení, příkladnou aktivitu i profesionální a vysoce etický přístup k pacientům, ale i za mimořádný rozsah dalších aktivit spojených s poskytováním zdravotní péče. Zdravotníky mohla navrhnout jak odborná tak laická veřejnost. Několik ocenění putovalo také do rukou zaměstnanců Karvinské hornické nemocnice. Konkrétně ceny získaly lékařka neurologického oddělení doktorka Hana Paloušková, sestra neurologické ambulace Jiřina Mistrová a lékařka radiodiagnostického oddělení doktorka Zdenka Cibulková.

Podrobnosti k oceněným: 

Výrazná osobnost roku – lékař/ka - MUDr. Ing. Hana Paloušková: Paní doktorka pracuje jako lékařka na neurologickém oddělení Karvinské hornické nemocnice. Pod její garancí získala iktová jednotka v loňském roce nejvyšší možné ocenění "Diamantový status", který uděluje Evropská organizace pro cévní mozkové příhody ESO. V roce 2022 se oddělení neurologie pod jejím vedením stalo součástí STROCZECH (Česká síť pro výzkum cévních mozkových příhod), která se zabývá výzkumem cévní mozkové příhody, a neurologie se zapojila do pěti celosvětových akademických klinických studií.  

Výrazná osobnost roku – zdravotní sestra - Jiřina Mistrová: Paní Jiřina pracuje od roku 1970 v Karvinské hornické nemocnici jako všeobecná zdravotní sestra. V roce 1987 se po doplnění specializačního vzdělávání stala staniční sestrou lůžkové stanice neurologického oddělení a následně v roce 1990 vrchní sestrou celého neurologického oddělení. V roce 2002 přešla do ambulantního provozu na pozici staniční sestry. Jiřina Mistrová nyní pracuje jako sestra v neurologické ambulanci a je pro své pacienty schopna a ochotna udělat cokoli, a to i nad rámec svých pracovních povinností.

Ocenění za dlouholetou činnost v oboru - MUDr. Zdenka Cibulková: Paní doktorka je lékařkou radiodiagnostického oddělení Karvinské hornické nemocnice. Pod jejím vedením došlo k výraznému vybavení pracoviště diagnostickými přístroji a nastavení vysokého kreditu u odborné i laické veřejnosti. Jako zástupkyně paraklinického oboru spolupracuje prakticky se všemi lékaři v okrese Karviná. Je velmi erudovaná a komunikativní. Vzdělala celou řadu dalších radiologů. Výrazně přispívá k vysoké úrovni RDG pracovišť nejen v Moravskoslezském kraji.