Od 17. května 2021 jsou povoleny návštěvy

13.5.2021

Od pondělí 17. května 2021 jsou povoleny návštěvy u všech hospitalizovaných pacientů dle Návštěvního řádu Karvinské hornické nemocnice. Své blízké můžete navštěvovat denně od 14 do 16:30 hodin, přičemž je nutné dodržovat tato opatření:

  • Pacienta mohou navštívit nanejvýš dvě osoby během návštěvního dne.
  • Tyto jsou vybaveny vlastním respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
  • Osoby navštěvující pacienta před zahájením návštěvy nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a musí sloužícímu zdravotnickému pracovníkovi doložit některý z těchto dokladů:
  1. negativní výsledek RT-PCR nebo antigenního testu na COVID-19, který absolvovaly nejpozději 2 dny před zahájením návštěvy
  2. certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti COVID-19, kdy od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo kdy od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů
  3. potvrzení, že v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19

Při vstupu na oddělení je nutné provést dezinfekci rukou. Nedoporučujeme návštěvy s dětmi do 6 let věku, na JIP do 10 let věku.