Od 27. března jsou povoleny víkendové návštěvy na oddělení následné péče

24.3.2021

Od soboty 27. března 2021 budou na oddělení následné péče Karvinské hornické nemocnice povoleny návštěvy hospitalizovaných pacientů.

Návštěvy budou povoleny výhradně na tomto oddělení, a to v soboty a neděle od 14 do 16:30 hodin. Pacienta hospitalizovaného na oddělení následné péče lze navštívit za dodržení těchto podmínek:

  • Pacienta mohou navštívit nanejvýš dvě osoby během návštěvního dne. Tyto musí mít vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
  • Pacienta mohou navštívit pouze zdraví lidé, kteří před zahájením návštěvy nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 nebo jiného nakažlivého onemocnění, například nachlazení.

Návštěvníci pacienta na oddělení následné péče musí předložit některý z níže uvedených dokladů:

  • Potvrzení o negativním výsledku RT-PCR nebo antigenního testu na COVID-19, který absolvovali nejpozději dva dny před zahájením návštěvy.
  • Certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti COVID-19, kdy od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů.
  • Potvrzení, že v době nanejvýš 90 dnů před dnem návštěvy prodělali onemocnění COVID-19.

Před vstupem do pokoje je nutné provést dezinfekci rukou. Nedoporučujeme, aby navštěvující osoba byla mladší 15 let.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že Vás a Vaše nejbližší návštěva potěší i za těchto zpřísněných podmínek.