Od nemocnice na periferii k zařízení republikového významu...

5.2.2021

...aneb čtvrt století od privatizace

Počátkem února uplynulo čtvrt století od privatizace karvinské nemocnice, jejímž úkolem bylo pečovat především o zdraví horníků z okolních šachet. Převod do soukromého vlastnictví byl pro nejistou budoucnost dosluhujícího zařízení klíčový. Nově vzniklá Karvinská hornická nemocnice prošla dynamickým vývojem a v současné době je moderním zdravotnickým zařízením, které poskytuje specializovanou, vysoce odbornou péči.

Vlastní objekt nemocnice byl vybudován na začátku 50. let minulého století. Fungovala v něm chirurgie, interna a neurologie, později také ARO a rehabilitace. Vlivem nového uspořádání míst na lůžkových odděleních v karvinském okresu po roce 1990, která přinesla přesun některých oddělení do okolních nemocnic a z toho plynoucí snížení lůžkové kapacity, začala nemocnice upadat.

Zdálo se, že dojde k jejímu uzavření. Situace byla smutná, až zoufalá. Řada z nás si začala hledat místa v jiných zdravotnických zařízeních. V roce 1996 došlo k privatizaci a to v nás vzbudilo pocit naděje, že se vše obrátí k lepšímu.

radiologický asistent Marek Pribula, který v nemocnici začínal v roce 1988 jako sanitář

 

Restrukturalizace nastartovala novou éru nemocnice

Po dohodě se společností OKD, strategickým partnerem nemocnice, se v roce 2001 začalo budovat centrum pracovního lékařství. Druhým nosným pilířem bylo vybudování oddělení chirurgie páteře, které bylo toho času jediným specializovaným skoliotickým centrem na severovýchodě republiky. Z doby před privatizací zůstala interna, neurologie a rehabilitace. V roce 2005 se otevřelo iktové centrum.

Pozvolna se začaly projevovat změny v koncepci vedení nemocnice a směřování k jinému, modernímu typu poskytování zdravotní péče. Zrekonstruovaly se operační sály i stravovací provoz, pořídily se špičkové diagnostické přístroje na RDG oddělení, včetně magnetické rezonance, výpočetní tomografie a mamografu. Digitalizace radiodiagnostického oddělení, která vedla k odbourání klasických foliových snímků, umožnila spojení nejen s ostatními pracovišti v republice, ale i ve světě.

Restrukturalizace nemocnice trvala sedm let. V jejím závěru došlo vlivem okolností k rozmachu ortopedie. Nastoupilo k nám šest ortopedů z orlovské nemocnice, které následovala početná klientela. 

Milan Canibal, majitel nemocnice

Nemocnice zareagovala na rostoucí poptávku po ortopedických výkonech výstavbou třetího operačního sálu. Jeden z ortopedický sálů pak uvolnila pouze pro výkony na velkých kloubech, kterých dnes provádí nejvíce v kraji.

 

Špičková péče, motivovaný personál, příjemné prostředí

Postupně byla zrekonstruována a zmodernizována všechna oddělení. V roce 2013 odkoupila nemocnice od společnosti OKD budovy, v nichž provozuje svou činnost, a od té doby financuje veškeré rekonstrukce z vlastních zdrojů. Završením 25leté usilovné práce všech zaměstnanců je otevření nové modulární nemocniční budovy za více než 100 milionů korun.

Vedení nemocnice má velký zájem i na našem vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace. Rovněž pro nás organizuje řadu mimopracovních aktivit, ať už formou výletů, nebo společných akcí určených i pro naše rodinné příslušníky. Závěrem bych dodal jen to, že z nemocnice na kraji města, ve které pracuji přes 30 let, se stalo zdravotnické zařízení republikového významu, které si svou kvalitou, péčí o pacienty a osobním přístupem k zaměstnancům, zaslouží úctu a respekt. 

Marek Pribula, radiologický asistent

Zaměstnanců, kteří v nemocnici pracují už od její privatizace, nebo dokonce ještě déle, je v Karvinské hornické nemocnici bezmála padesát. Patří mezi ně i pravá ruka ředitele Marcela Wojnarová.

Pracovat 25 let u jednoho zaměstnavatele se dnes už moc nenosí, ale já to vnímám jako ocenění své práce. Správně nastavená firemní kultura a práce v přátelském kolektivu, který je jako jedna velká rodina, což se potvrdilo i v této nelehké covidové době, mě, a myslím, že nejenom mě, doslova nabíjí energií. Tato nemocnice pro mě vždy byla a bude srdeční záležitostí.

Marcela Wojnarová, asistentka ředitele