Odvolit lze i z nemocničního lůžka

19.1.2023

Právo přímé volby prezidenta náleží všem plnoletým občanům České republiky. Hlasovat pro svého kandidáta na prezidenta tak mohou samozřejmě i ti voliči, kteří jsou v období voleb hospitalizováni na některém z lůžkových oddělení Karvinské hornické nemocnice a.s. Nemocnice má povinnost zajistit hospitalizovaným pacientům možnost volby z lůžka. Registrované voliče proto v den konání voleb navštíví volební komise s přenosnou urnou, hlasovacími lístky a úředními obálkami. Podmínky, které musí hospitalizovaní voliči splňovat, aby mohli volit, závisí na jejich trvalém bydlišti:

  1. Voliči z řad pacientů, kteří mají trvalý pobyt ve stejném volebním okrsku, v němž se nachází Karvinská hornická nemocnice a.s., tj. volební okrsek č. 29, mohou volit bez voličského průkazu, ani nemusí být zapsáni ve zvláštním seznamu voličů. V tomto případě nahlásí pacient své přání volit ošetřujícímu personálu.
  2. Voliči, kteří nemají trvalý pobyt ve stejném volebním okrsku, v němž se nachází Karvinská hornická nemocnice a.s., mohou volit buď na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, anebo prostřednictvím voličského průkazu:
  • Dlouhodobě hospitalizovaným pacientům doporučujeme zápis do zvláštního seznamu voličů. Pacient, který bude mít zájem volit v KHN a.s., oznámí své přání ošetřujícímu personálu. Personál kontaktuje za tímto účelem sociální pracovnici a ta zapíše pacienta do zvláštního seznamu voličů. Pokud by měl být pacient před konáním volby z nemocnice propuštěn a bude tedy následně volit v místě trvalého bydliště, je nutné podat prostřednictvím sociální pracovnice žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.
  • Pacienti s trvalým pobytem mimo výše uvedený volební okrsek mohou volit rovněž prostřednictvím voličského průkazu. Voličský průkaz se vystaví na základě žádosti voliče u obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče. Pro každé kolo dvojkolových voleb se vydává samostatný voličský průkaz. Je možné zažádat si o vydání průkazu jen pro první kolo, jen pro druhé, nebo pro obě. O vydání voličského průkazu lze v současné době požádat rovněž online prostřednictvím Portálu občana nebo datové schránky.

Volit v prvním kole prezidentských voleb využily v pátek 13. ledna 2023 přes dvě desítky našich pacientů z lůžkových odděleních, přičemž 15 z nich bylo zapsáno ve zvláštním seznamu voličů a zbytek volil prostřednictvím voličských průkazů. Druhé kolo prezidentských voleb se koná ve dnech 27. a 28. ledna 2023. O pětileté působení na Hradě se mezi sebou utkají generál Petr Pavel a poslanec Andrej Babiš.