Povolujeme návštěvy pacientů v terminálním stavu a hospitalizovaných přes 10 dní

8.4.2021

Od soboty 10. dubna 2021 jsou v Karvinské hornické nemocnici povoleny návštěvy pacientů v terminálním stavu a necovidových pacientů, kteří jsou hospitalizovaní déle než 10 dní.

Výše uvedené pacienty je možné navštívit o sobotách a nedělích vždy od 14 do 16:30 hodin za těchto podmínek:

  • Pacienta mohou navštívit maximálně dvě osoby během jednoho návštěvního dne.
  • Tyto musí být vybaveny vlastním respirátorem úrovně FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
  • Osoby navštěvující pacienta nejeví před zahájením návštěvy žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Absenci příznaků onemocnění COVID-19 musí osoby navštěvující výše uvedené pacienty prokázat sloužícímu zdravotníkovi některým z těchto dokladů:

  • potvrzením o negativním výsledku RT-PCR nebo AG testu na COVID-19, který navštěvující osoba podstoupila nejpozději dva dny před zahájením návštěvy,
  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti COVID-19, kdy od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů,
  • potvrzením, že v době 90 dnů před návštěvou prodělaly onemocnění COVID-19.

Před vstupem do pokoje si prosím vydezinfikujte ruce. Nedoporučujeme, aby navštěvující osoba byla mladší 15 let.