Pravidla pro veřejnost v souvislosti s výskytem koronaviru

2.3.2020

1. CESTOVATELSKÁ ANAMNÉZA – objeví-li se u Vás po návratu z oblasti s výskytem koronaviru horečka nad 38° C, kašel nebo potíže s dýcháním NEVSTUPUJTE DO NEMOCNICE, ZŮSTAŇTE DOMA A NIKAM NECHOĎTE !!!

2. TELEFONICKY KONTAKTUJTE – svého ošetřujícího lékaře, nebo Státní zdravotní ústav (tel. 724 810 106 nebo 725 191 367 – mějte strpení, volajících je určitě více) a informujte je o svém zdravotním stavu a o pobytu v rizikové oblasti.

3. VYVARUJTE SE – kontaktu s ostatními lidmi, jízdě hromadnou dopravou, hromadně pořádaným akcím.

4. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ – dodržovat základní hygienická pravidla, vyhýbat se zjevně nemocným, nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí, používat nejlépe jednorázové kapesníky, při kýchání a kašlání si zakývat ústa rukávem, nikoliv rukou!!

5. VÍCE INFORMACÍ www.szu.cz nebo www.mzcr.cz