RDG pracoviště prošlo modernizací za miliony korun

28.6.2022

V rámci modernizace, plné digitalizace a zkvalitnění péče probíhala na radiodiagnostickém pracovišti Karvinské hornické nemocnice šestitýdenní rekonstrukce snímkovny. Následně byl instalován špičkový digitální rentgenový přístroj Ysio Max. Nový je i mobilní rentgen MOBILETT Elara Max. Oba přístroje jsou v hodnotě téměř 8 milionů korun.

Nový digitální rentgenový přístroj Ysio Max má mnoho předností, které ocení laboranti i pacienti. „Největším přínosem je určitě přechod z nepřímé digitalizace na přímou. V praxi to znamená snímání RTG obrazu detektorem zabudovaným přímo v rentgenovém přístroji, přičemž odpadá dřívější manipulace s kazetami. Snímek se objeví v počítači automaticky během několika sekund po expozici. Přímá digitalizace šetří čas a propustnost snímkovny je větší, jsme tedy schopni vyšetřit více pacientů,“ říká primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Roman Najder.

Nový stacionární rentgen poskytuje rovněž jedinečnou automatizaci, která zrychluje vyšetření, zvyšuje jeho přesnost a bezpečnost. „Je to moderní přístroj, který umožňuje šetrnější vyšetření při zachování vynikající kvality obrazu,“ dodává primář.

Nový pojízdný rentgen MOBILETT Elara Max nabízí rovněž přímou digitalizaci snímků, trvale vysokou kvalitou obrazu, maximální mobilitu a flexibilitu polohování i ve stísněných prostorech. Je nepostradatelným pomocníkem zejména na jednotkách intenzivní péče.

S ohledem na snadno omyvatelnou konstrukci a jedinečný antimikrobiální povlak se jedná o naprosto hygienické řešení. Rychlá, bezpečná a bezproblémová integrace do sítě informační technologie zajišťuje okamžitý přístup k potřebným datům.