Statut iktového centra specializované péče máme na dalších 5 let

25.2.2021

Ministerstvo zdravotnictví udělilo Karvinské hornické nemocnici statut centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem na dalších pět let.

Předchozí rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o udělení statutu centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem bylo platné do 31. 12. 2020, počátkem prosince proto Karvinská hornická nemocnice zažádala o udělení tohoto statutu na další léta.

Vedení nemocnice doložilo, že splňuje požadavky jak na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení, v němž má být vysoce specializována péče poskytována, tak i na potřebné personální zabezpečení. Ministerstvo dospělo k závěru, že nemocnice vyhověla všem podmínkám stanovených ve výzvě a dnes jsme obdrželi rozhodnutí, že nám byl statut centra vysoce specializované péče udělen do 31. 12. 2025.

Nepřetržitá komplexní diagnostická a léčebná péče o pacienty s cévními mozkovými příhodami pro spádovou oblast Karvinska je jedním z nosných odborných programů Karvinské hornické nemocnice. V našem iktovém centru je ročně hospitalizováno asi 600 pacientů s různými typy cévních mozkových příhod.

Pracoviště, které vzniklo před 15 lety, je držitelem nejvyššího možného ohodnocení Evropské organizace pro cévní mozkové příhody (ESO) za rok 2019.