Úspěšně pokračujeme v mamárním screeningovém programu

1.3.2022

Statut screeningového pracoviště v mamárním screeningovém programu máme nově až do konce roku 2026. Mamografické pracoviště naší nemocnice splnilo požadavky na technické a přístrojové vybavení, personální zabezpečení, počty provedených vyšetření, zajištění související péče, datový audit i na kontrolu kvality poskytované péče a výkonnosti pracoviště.

Mamografie je základní diagnostickou metodou u žen s příznaky onemocnění prsu. Od roku 2002 je v České republice také základní metodou pro screening, tedy pro vyhledávání časných stadií nádorů v populaci žen od 45 let bez příznaků onemocnění prsu. Mamografické pracoviště Karvinské hornické nemocnice je zařazeno do sítě screeningových center od roku 2008. Ultrazvuk prs na našem pracovišti provádíme na základě indikace mamologa nebo onkologa.

Komplexní péči o pacientky s onemocněním prsu zajišťujeme v naší mamologické ambulanci, která úzce spolupracuje právě s mamografickým pracovištěm a onkologickým centrem. V případě pozitivního nálezu je pacientům nabídnuto odborné poradenství přímo v nemocnici. Ženám od 45 let je co dva roky preventivní vyšetření plně hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Ilustrační foto