V Karvinské hornické nemocnici jsou spokojení zaměstnanci i pacienti

1.12.2020

Koncem listopadu byly zveřejněný výsledky celostátního projektu Nemocnice ČR 2020, který byl realizován v období od 1. února do 31. srpna letošního roku organizací HealthCare Institute. Karvinská hornická nemocnice si v 15. ročníku národního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců opět vedla velmi dobře.

Nejlepších výsledků dosáhla naše nemocnice v kategorii Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců, v níž získala prvenství v Moravskoslezském kraji. V celorepublikovém srovnání, které vychází z výsledků 154 českých nemocnic, jsme se umístili v TOP 5! Děkujeme našim zaměstnancům za tento výsledek.

V kategorii Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů jsme obsadili 2. příčku mezi nemocnicemi v Moravskoslezském kraji a 26. místo v celorepublikovém srovnání. V kategorii Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů jsme třetí nejlepší v kraji a 35. v republice. Děkujeme našim pacientům za tento výsledek.

V absolutním žebříčku pro kategorii Finanční kondice nemocnice jsme se umístili na 41. příčce. Finanční zdraví je hodnoceno na základě dat z výroční zprávy, popřípadě z účetní závěrky, přičemž na uvedený absolutní žebříček nemá vliv to, kdo je zřizovatelem nemocnice.

Pro úplnost uvádíme, že se jedná se o celkové žebříčky všech nemocnic s akutními lůžky, které dosáhly minimálního počtu 100 respondentů za jednotlivé kategorie v roce 2020. Jak už bylo avizováno, v rámci tohoto porovnávání bylo osloveno 154 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky.

Vyhodnocení projektu proběhlo za pomoci strukturovaných postupů vycházejících z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard. Získané výstupy jsou zpětně poskytovány manažerům nemocnic, aby mohli snadněji pracovat na zkvalitnění zdravotní péče v České republice.

Hodnocení českých nemocnice pro rok 2021 bude probíhat od 1. února do 31. srpna příštího roku.