V naší ortopedické ambulanci v Orlové nově vyšetřujeme i kyčle miminek

21.12.2020

Ortopedická ambulance Karvinské hornické nemocnice v Orlové je nově vybavena ultrazvukem. Spektrum dostupných vyšetření pohybového aparátu se tak rozšířilo například o vyšetření kyčlí novorozenců. Velkým přínosem je ultrazvukový přístroj také při vyšetření ramenních a kolenních kloubů i svalů, vazů a šlach.

Preventivní vyšetření vývojových vad kyčelního kloubu je jedním z povinných vyšetření, které se u novorozených dětí provádí minimálně třikrát. První vyšetření kyčlí miminka probíhá už v porodnici, druhé zpravidla v šesti týdnech věku a třetí nejpozději do 16. týdne věku.

„Karvinská hornická nemocnice reaguje na poptávku novopečených maminek po tomto vyšetření, od úterka 22. prosince lze proto miminka objednávat také v naší ortopedické ambulanci v Orlové.“ 

Ing. Andrea Vargová, mluvčí Karvinské hornické nemocnice

Ultrazvukové vyšetření je rychlé a bezbolestné. Mechanické vlnění je sondou vysíláno do tkání a po odrazu zachycováno zpět. Ze zachycených odražených vln je pak počítačově vytvořen výsledný obraz, který slouží lékaři k určení diagnózy. Různé tkáně mají různou schopnost ultrazvukové vlnění odrážet či pohlcovat. Třeba při vyšetření svalů, šlach a vazů je ultrazvuk dobrým pomocníkem.

„Sonografickým vyšetřením lze přesněji vyšetřit poškození kloubu a kolemkloubních struktur úrazem nebo degenerací. Ultrazvuk odhalí postižení svalů a šlach, zbytnění kloubní výstelky, přítomnost tekutiny v kloubu nebo mimo kloub a je přínosný i při orientačních vyšetřeních nádorů měkkých tkáních. Za pomocí ultrazvuku lze cíleně zavést jehlu do hůře přístupného postiženého kloubu k aplikaci příslušného léčiva či odebrat vzorek k dalšímu vyšetření.“ 

MUDr. Radek Pavličný, primář ortopedie Karvinské hornické nemocnice

Ortopedická ambulance KHN se nachází v přízemí budovy bývalého finančního úřadu (vedle krytého bazénu) na Masarykově třídě v Orlové-Lutyni. Otevřena je v pracovních dnech vždy od 7 do 11:30 a od 12 do 15 hodin. Ordinují v ní zejména lékaři z bývalého ortopedického oddělení orlovské nemocnice. Objednávat se lze v době ordinačních hodin na telefonním čísle 725 669 173.