Včasnými záchyty polypů dál zachraňujeme životy

25.3.2022

Gastroenterologická ambulance Karvinské hornické nemocnice je už více než 10 let akreditovaným pracovištěm zařazeným do screeningu kolorektálního karcinomu v České republice a bude jím i nadále. Ministerstvo zdravotnictví této naší ambulanci prodloužilo statut screeningového pracoviště v programu screeningu kolorektálního karcinomu do konce roku 2026.

Screeningové pracoviště naší nemocnice je od počátku na vysoké úrovni, což dokládá i opakovaně úspěšná reakreditace. Naši lékaři na tomto pracovišti provedou až 900 koloskopických vyšetření „Podstatou programu prevence kolorektálního karcinomu je včasný záchyt nezhoubných lézí v tlustém střevě, jejich odstranění a znemožnění progrese do zhoubného nádoru. Vyšetření je koncipováno jako preventivní u zcela bezpříznakových pacientů v rizikové věkové kategorii,“ vysvětluje primář interny MUDr. Peter Kultan.

Pracoviště kolorektálního screeningu je vybaveno nejmodernější endoskopickou technikou. Rozsáhlé portfolio výkonů provádí erudovaný zdravotnický tým v čele s primářem Kultanem, který se specializuje na gastroenterologii a s koloskopií má bohaté zkušenosti. „V naší ordinaci však neděláme pouze koloskopie, ale léčíme i detekované nálezy. Provádíme všechny metody odstranění polypů a dalších nezhoubných nálezů,“ dodává MUDr. Kultan.

Ilustrační foto