Výjimečná praxe Jarky Kuzníkové nezůstala bez odezvy

13.5.2022

U příležitosti Mezinárodního dne sester se 12. května 2022 poprvé udělovala Cena PhDr. Alice Garrigue Masarykové za přínos českému ošetřovatelství. Naše nemocnice do této ankety nominovala zástupkyni staniční sestry na oddělení pracovního lékařství Jaroslavu Kuzníkovou. Jaruška svou nominaci proměnila v úžasné třetí místo a my jsme velmi rádi, že její letité zásluhy v oboru pracovního lékařství nezůstaly bez povšimnutí!

Naše Jarka stála u zrodu moderního pracoviště s celorepublikovým významem. Rozhodující měrou se stále podílí na diagnosticko-preventivní péči ochrany zdraví horníků a zaměstnanců, kteří pracují v těžkém průmyslu. Projevila osobní odvahu a iniciativu v době covidové pandemie, kdy nejen pracovala na covidové jednotce, ale koordinovala i péči dalších zdravotníků o těžce nemocné pacienty. Neúnavně zajišťovala a zajišťuje posudkovou činnost v případě uznávání covid-19 jako nemoci z povolání. Její 47letá praxe je výjimečná a významně přispívá ke stabilitě, odborné kontinuitě a věhlasu oddělení.

Cenu PhDr. Alice Garrigue Masarykové letos poprvé udělilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky a byla předána v pražském klášteře Emauzy. Jarku do Prahy doprovodila naše náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Táňa Bělicová.

Gratulujeme!

Foto: Ministerstvo zdravotnictví ČR