Vyplňte online dotazník pro celostátní průzkum

3.5.2021

Od začátku února probíhá pod taktovkou HealthCare Institute už 16. ročník projektu Nejlepší nemocnice ČR, který sleduje bezpečnost a spokojenost pacientů i zaměstnanců v nemocnicích na celém území České republiky. Do projektu je zapojeno na 150 českých nemocnic, včetně Karvinské hornické nemocnice.

Každoročně jsou vyhlašovány nejlepší nemocnice ve čtyřech klíčových oblastech:

  1. Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů
  2. Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů
  3. Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic
  4. Finanční zdraví nemocnic

Jste-li naším ambulantním pacientem, nebo jste u nás byl/a hospitalizován/a, anebo obojí, sdělte nám, jak jste s naší péčí spokojen/a prostřednictvím dotazníku, který se vám zobrazí po kliknutí na jednu z výše uvedených kategorií. Jste-li naším zaměstnancem, vyplňte prosím online dotazník určený pro zaměstnance, který se vám zobrazí po kliknutí na třetí uvedenou kategorii.

Hodnocení probíhá do 31. srpna 2021.

Děkujeme za poskytnutí zpětné vazby, která je pro nás důležitým vodítkem při dalším zkvalitňování péče i pracovních podmínek.