Získali jsme akreditaci pro vzdělávání v pracovním lékařství

6.9.2021

Ministerstvo zdravotnictví udělilo Karvinské hornické nemocnici akreditaci pro vzdělávání v nástavbovém oboru pracovní lékařství. Akreditaci pro tento nástavbový obor naše nemocnice získala na pět let.

Absolvent nástavbového oboru pracovní lékařství získává zvláštní specializovanou způsobilost, která ho opravňuje k samostatné práci v ambulantní sféře nebo na lůžkových pracovištích pracovního lékařství. Absolvent je schopný rozpoznávat a hodnotit rizika poškození zdraví na pracovištích, posoudit zdravotní způsobilost zaměstnance k práci, provádět komplexní pracovnělékařské služby, provádět prevenci, diagnostiku i léčbu a průběžně sledovat nemoci z povolání a další poškození zdraví z práce.

Oddělení pracovního lékařství je součástí Centra pracovní medicíny, které Karvinská hornická nemocnice provozuje od roku 2003 a které pro pracovní lékařství zajišťuje vztahy se smluvními partnery, jako jsou zaměstnavatelé a spolupracující odborná pracoviště mimo nemocnici, a poskytuje právní služby.

Pracoviště sídlí v budově, ve které se nachází odborná pracoviště a vyšetřovny, nejčastěji potřebné pro činnost pracovního lékařství. To umožňuje vykonání souhrnné preventivní prohlídky zaměstnanců zpravidla v jeden pracovní den. Dále je k dispozici specializované spiroergometrické pracoviště pro potřeby hodnocení fyzické zdatnosti zejména báňských záchranářů, hasičů i dalších profesí.