Radiodiagnostické oddělení

Karvinská hornická nemocnice a.s.

Kontakty

Primář

MUDr. Roman Najder

+420 596 380 417

Vedoucí radiologický asistent

Roman Sebera

+420 596 380 424

RDG popisovna - lékaři

+420 596 380 172

Centrální evidence RDG

+420 596 380 175

Mamografie Evidence + ePACS

+420 596 380 176

CT evidence

+420 596 380 246

MR Evidence

+420 596 380 450

UZ evidence

+420 596 380 268

Kostní denzitometrie

+ 420 596 380 527

Radiodiagnostické oddělení (RDG) Karvinské hornické nemocnice a.s. poskytuje služby jak ambulantním a hospitalizovaným pacientům nemocnice, tak i klientům jiných zdravotnických zařízení z širokého okolí.

Pacienti na RDG pracovišti jsou v pracovní době (všední dny od 7-15 hodin) vyšetřeni bez objednání na základě žádanky ošetřujícího lékaře.
UZ, CT, MR a mamografické vyšetření je nutno předem telefonicky nebo osobně objednat, a to vyšetření akutní i plánovaná.
Radiodiagnostické oddělení zajišťuje akutní péči nepřetržitě 24 hodin, v rámci ústavní pohotovosti (mimo pracovní dobu) zajišťuje akutní RTG, UZ a CT vyšetření.

V současné době je na 3 snímkovnách RDG pracoviště zajišťován radiodiagnostický standard, dále dlouhé snímky páteře a končetin pro potřeby ortopedie a skoliotické poradny. Máme možnost skiaskopických vyšetření. Pro potřeby pracovní medicíny se v indikovaných případech provádí i klasická tomografie plic.

Počítačová tomografie (CT) - CT vyšetření a CT angiografie jsou prováděna v celém rozsahu s výjimkou cíleného CT vyšetření srdce. Pod CT kontrolou provádíme facetové obstřiky a periradikulární terapii. více informací zde

Magnetická rezonance (MR) - provádíme širokou škálu MR vyšetření hlavně se zaměřením na vyšetření hlavy a mozku, páteře a kanálu páteřního, kloubů, břicha, MR vyšetření cév, MR vyšetření prs, MR spektroskopii. Na MR nevyšetřujeme srdce. více informací zde

Mamograf (MG) - mamografické pracoviště patří do sítě akreditovaných pracovišť k provádění mamografického screeningu. více informací zde

Ultrazvuk (UZ) - provádíme standardní ultrazvuková vyšetření orgánů a tkání břicha a malé pánve, krku, cílená vyšetření štítné žlázy, UZ měkkých tkání. Cílená ortopedická UZ vyšetření kloubů neprovádíme. Dopplerovsky vyšetřujeme tepny a žily horních a dolních končetin. Karotidy a mozkové tepny jsou vyšetřovány na neurosonologickém pracovišti. více informací zde

Kostní denzitometrie - měření osteoporotických změn na kostěném systému, vyšetření denzitometrem je bezbolestné, nijak nezatěžuje pacienta, a je prováděno na základě doporučení praktického nebo odborného lékaře. více informací zde

Celé RDG oddělení je od prosince 2007 plně digitalizováno, je součástí komunikačních sítí pro výměnu obrazových dat mezi zdravotnickými zařízeními - ePACS a ReDiMed.

Kde nás najdete

Všechna pracoviště radiodiagnostického oddělení jsou umístěna v přízemí hlavní budovy nemocnice.

Zpět
Typ Název Velikost Stáhnout
.pdf
Žádanka na MR vyšetření
280,0 KiB stáhnout
.pdf
Pokyny a příprava k CT vyšetření
228,7 KiB stáhnout
.pdf
Dotazník pacienta před vyšetřením MR a souhlas s aplikací KL nitrožilně
194,6 KiB stáhnout
Zpět
MUDr. Roman Najder

MUDr. Roman Najder

Primář

+420 596 380 417

Roman Sebera

Roman Sebera

Vedoucí radiologický asistent

+420 596 380 424

RDG popisovna - lékaři

RDG popisovna - lékaři

+420 596 380 172

Centrální evidence RDG

Centrální evidence RDG

+420 596 380 175

Mamografie Evidence + ePACS

Mamografie Evidence + ePACS

+420 596 380 176

Kostní denzitometrie

Kostní denzitometrie

+ 420 596 380 527