Návštěvy hospitalizovaných pacientů povoleny

Od 15. 7. 2021 jsou povoleny návštěvy

u všech pacientů dle Návštěvního řádu KHN a.s.

od 14.00 do 16.30 hod.

 

  • Maximálně 2 osoby u pacienta během návštěvního dne vybaveny vlastním respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
  • Osoba navštěvující pacienta před zahájením návštěvy nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a musí se sloužícímu zdravotnickému pracovníkovi hlásit a předložit některý z uvedených dokladů:
  • a) certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní,
  • b) potvrzení, že v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19,
  • c) negativní výsledek RT-PCR, který absolvovala nejdéle 7 dní před zahájením návštěvy,
  • d) negativní výsledek antigenního testu, který absolvovala nejdéle 3 dny před zahájením návštěvy.
  • Při vstupu na oddělení je nutné provést dezinfekci rukou.
  • Nedoporučujeme návštěvy s dětmi do 6 let věku, na JIP do 10 let věku.