Návštěvy hospitalizovaných pacientů povoleny s omezením

Od 10. 4. 2021 jsou povoleny návštěvy
pacientů na oddělení následné péče, pacientů
v terminálním stavu a NECOVIDOVÝCH pacientů, kteří jsou
hospitalizováni déle než 10 dnů, a to s omezením:

 

  • Sobota, Neděle 14.00 – 16.30 hod.
  • Maximálně 2 osoby u pacienta během návštěvního dne vybaveny vlastním respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
  • Osoby navštěvující pacienta před zahájením návštěvy nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a musí sloužícímu zdravotnickému pracovníkovi doložit některý z uvedených dokladů:

 

  • a) negativní výsledek RT-PCR nebo antigenního testu na COVID-19, který absolvovaly nejpozději 2 dny před zahájením návštěvy,
  • b) certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti COVID-19 kdy od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů,
  • c) potvrzení, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19.
  • Před vstupem do pokoje provést dezinfekci rukou.
  • Nedoporučujeme, aby navštěvující osoba byla mladší 15 let.